AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
 

Ograniczniki przepięć


Klasa I (B)
   
Wysokiej mocy ochronnik piorunowy typu HG150 przewidziany jest do użytkowania na obszarach o wysokiej częstotliwości dni burzowych. Podstawowym zastosowaniem omawianego urządzenia są instalacje przemysłowe, takie jak główne tablice rozdzielcze (rozdzielnice tablicowe) dużych budynków przemysłowych czy też transformatory.

Typ HG150
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 255 V AC
Rezystancja izolacji Ri > 100 MΩ
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
150 kA
75 As
5500 kJ/Ω
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 1200 V/ 0,2 sec
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 200 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 100 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1 kV
Napięcie przeskoku iskry 1,2/50 µS   < 1,2 kV
Natężenie prądu następczego przy Uc Ifi 100 Arms
Czas odpowiedzi tA < 100 ns
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 1170 g
Numer katalogowy   10123
   
Ochronnik przeciwprzepięciowy HS100 działa na zasadzie łącznego natężenia prądu na przerwach iskrowych typu 1 spełniających wymagania normy to EN 61643-11 i jest przewidziany do użytkowania w systemach TNS oraz TT (3+1 or 1+1) w granicach LPZ 0 – 1. Ochronnik przeciwprzepięciowy typu HS100 może być instalowany jedynie pomiędzy N (zerowanie, punkt neutralny), a PE (uziemienie ochronne).

Typ HS100
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 255 V AC
Rezystancja izolacji Ri > 100 MΩ
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
150 kA
50 As
2500 kJ/Ω
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 1200 V/ 5 sec
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 150 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 75 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 2 kV
Natężenie prądu następczego przy Uc   < 1,5 kV
Czas odpowiedzi Ifi 100 Arms
Max. wartość bezp. w linii zasilającej tA < 100 ns
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 360 g
Numer katalogowy   10100
   
Ochronnik piorunowy typu HS50-50 DS stosowany jest głównie w instalacjach przemysłowych takich jak transformatory albo główne tablice rozdzielcze (rozdzielnice tablicowe) dużych budynków przemysłowych oraz w miejscach szczególnie narażonych na bezpośrednie uderzenie pioruna. Ochronniki te używane są również dla aplikacji nie poddawanych pomiarom podzespołom instalacji elektrycznej (przed elektrometron) zgodnie z Dyrektywą VDN Directive, wydanie drugie 2004 (TAB 2000). Opisywany model wyposażono w czerwoną oraz zieloną diodę LED sygnalizującą prawidłową pracę HS jak również sygnalizację awarii zdalnego sterowania za pośrednictwem wbudowanego elementu optoelektronicznego, który zadziała gdy wyjście tranzystora przejdzie w układ z otwartym kolektorem.


Typ HS50-50 DS
Napięcie znamionowe UN 230 V AC
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 255 V AC
Rezystancja izolacji Rj > 100 MΩ
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
50 kA
25 As
600 kJ/Ω
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 440 V/ 5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up <1,3 kV
Natężenie prądu następczego przy Uc Ifi 3 kArms
Czas odpowiedzi tA < 100 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   500 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 250 g
Numer katalogowy   10096


Funkcja terminali zdalnego sterowania
Jeżeli ochronnik piorunowy typu HS50-50 DS pracuje prawidłowo, tranzystor na wyjściu wbudowanego zespołu sterowania jest otwarty. Przełączenie na wyjściu tego tranzystora występuje w przypadku uszkodzenia wewnętrznego obwodu gaszenia iskier HS.
Moc elektr. wzgl. otaczających obw. 3750 Vrms
Moc elektr. wzgl. obwodów sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Max. natężenie prądu przełączania 30 mA
Max. napięcie przełączania 30 V DC
   
Główne zastosowanie HS50-50 w instalacjach przemysłowych takich jak np.transformatory, główne tablice rozdzielcze (rozdzielnice tablicowe) dużych budynków przemysłowych i miejsc o dużym zagrożeniu bezpośrednim uderzeniem pioruna. Używane są również dla aplikacji w nie poddawanych pomiarom podzespołom instalacji elektrycznej (przed elektrometron) zgodnie z Dyrektywą VDN Directive, Wydanie drugie 2004 (TAB 2000).


Typ HS50-50
Napięcie znamionowe UN 230 V AC
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 255 V AC
Rezystancja izolacji Ri > 100 MΩ
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
50 kA
25 As
600 kJ/Ω
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 50 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 440 V/ 5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 2 kV
Natężenie prądu następczego przy Uc Ifi 3 kArms
Czas odpowiedzi tA < 100 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   500 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 225 g
Numer katalogowy   10090
Uwaga: HS50-50 na specjalne życzenie może być dostarczany z diodą LED sygnalizującą prawidłową pracę (patrz model HS50-50 DS)
   
Ochronnik piorunowy typu HS55 przewidziano dla instalacji specjalnych w budynkach przemysłowych wymagających ciągłego zasilania napięciem 440 V AC. Głównym zastosowaniem ochronnika piorunowego typu HS55 są główne tablice rozdzielcze (rozdzielnice tablicowe) dużych budynków przemysłowych i miejsc o dużym zagrożeniu bezpośrednim uderzeniem pioruna.


Typ HS55
Napięcie znamionowe UN 400 V AC
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 440 V AC
Rezystancja izolacji Ri > 100 MΩ
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
50 kA
25 As
600 kJ/Ω
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 500 V/ 5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up <2,5 kV
Natężenie prądu następczego przy Uc Ifi 3 kArms
Czas odpowiedzi tA < 100 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   500 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 225 g
Numer katalogowy   10055
Uwaga: Ochronnik piorunowy typu H555 na specjalne życzenie może być dostarczany z diodą LED sygnalizującą prawidłową pracę.
   
Ochronnik piorunowy wysokiej mocy typu HZ110 przewidziano do stosowania w obszarach o dużej częstotliwości dni burzowych. Ochronniki piorunowe wysokiej mocy typu HZ110 stosuje się głównie w instalacjach przemysłowych, takich jak transformatory albo główne tablice rozdzielcze (rozdzielnice tablicowe) dużych budynków przemysłowych.


Typ HZ110
Napięcie znamionowe UN 230 V AC
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 255 V AC
Rezystancja izolacji Ri > 100 MΩ
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
110 kA
55 As
3000 kJ/Ω
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 500 V/ 5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up <2,5 kV
Natężenie prądu następczego przy Uc Ifi 50 kArms
Czas odpowiedzi tA < 100 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   500 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 1000 g
Numer katalogowy   10120
   
Ochronnik piorunowy wysokiej mocy typu HZ110/500 przewidziano do stosowania w obszarach o dużej częstotliwości dni burzowych. Ochronniki piorunowe wysokiej mocy typu HZ110/500 stosuje się głównie w instalacjach przemysłowych głównie jako tablice rozdzielcze (rozdzielnice tablicowe) dużych budynków przemysłowych.

Typ HZ110/500
Napięcie znamionowe UN 400 V AC
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 500 V AC
Rezystancja izolacji Ri > 100 MΩ
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
110 kA
55 As
3000 kJ/Ω
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 500 V/ 5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up <2,5 kV
Natężenie prądu następczego przy Uc Ifi 8 kArms
Czas odpowiedzi tA < 100 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   500 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 1000 g
Numer katalogowy   10125
   
Ochronnik przeciwprzepięciowy typu JK110 działa na zasadzie łącznego natężenia prądu na przerwach iskrowych typu 1 spełniającym wymagania normy to EN 61643-11 i jest przewidziany do użytkowania w systemach TNS oraz TT (3+1 or 1+1) w granicach LPZ 0 – 1. Ochronnik przeciwprzepięciowy typu JK110 może być instalowany jedynie pomiędzy N (zerowanie, punkt neutralny), a PE (uziemienie ochronne).

Typ JK110
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 255 V AC
Rezystancja izolacji Ri > 100 MΩ
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
110 kA
55 As
3000 kJ/Ω
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 150 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 75 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 1200 V/ 0,2 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up <2 kV
Natężenie prądu następczego przy Uc Ifi 100 Arms
Czas odpowiedzi tA < 100 ns
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 360 g
Numer katalogowy   10110
   
Typ B100
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 255 V AC
Rezystancja izolacji Ri > 1000 MΩ
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
100 kA
150 As
2500 kJ/Ω
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 1200 V/ 0,2 sec
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 150 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 75 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,3 kV
Natężenie prądu następczego przy Uc   < 1,5 kV
Czas odpowiedzi Ifi 100 Arms
Max. wartość bezp. w linii zasilającej tA < 100 ns
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 228 g
Numer katalogowy   10001
   
Typ B25
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 255 V AC
Rezystancja izolacji Ri > 1000 MΩ
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
25 kA
12,5 As
156 kJ/Ω
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 1200 V/ 0,2 sec
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 30 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,3 kV
Natężenie prądu następczego przy Uc   < 1,5 kV
Czas odpowiedzi Ifi 100 Arms
Max. wartość bezp. w linii zasilającej tA < 100 ns
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 72 g
Numer katalogowy   30024
   
Typ B25M
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 255 V AC
Rezystancja izolacji Ri > 1000 MΩ
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
25 kA
12,5 As
156 kJ/Ω
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 1200 V/ 0,2 sec
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 30 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,3 kV
Natężenie prądu następczego przy Uc   < 1,5 kV
Czas odpowiedzi Ifi 100 Arms
Max. wartość bezp. w linii zasilającej tA < 100 ns
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 73 g
Numer katalogowy   30124

Moduł zamienny (naprawczy) zbudowany na bazie GDT
Numer katalogowy B25M/M   16041
   
Typ B50/B80
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 255 V AC
Rezystancja izolacji Ri > 1000 MΩ
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
50 kA/ 80 kA
25 As/ 40 As
625 kJ/Ω/ 1600 kJ/Ω
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 1200 V/ 0,2 sec
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 120 kA/ 150 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 60 kA/ 75 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,3 kV
Natężenie prądu następczego przy Uc   < 1,5 kV
Czas odpowiedzi Ifi 100 Arms
Max. wartość bezp. w linii zasilającej tA < 100 ns
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 116 g
Numer katalogowy
-B50
-B80
 
10050
10080
   
Typ PIV12,5-275/PIV12,5-275 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
12,5 kA
6,25 As
39 kJ/Ω
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 100 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/ 5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,2 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Ciężar m 140 g
Numer katalogowy
-PIV12,5-275
-PIV12,5-275 DS
 
10006
10020


Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy PIVM DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.

Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 V
   
Typ PIV12,5-275/3+1 PIV12,5-275 DS/3+1
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Nat. imp. prądu pioruna (10/350) L/N
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
12,5 kA
6,25 As
39 kJ/Ω
Nat. imp. prądu pioruna (10/350) N/PE
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
50 kA
25 As
625 kJ/Ω
Całkowite natężenie prądu pioruna (10/350) L1+N->PE ITOTAL 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla In Up < 1,2 kV
Przepięcie przejściowe (TOV) L/N
Przepięcie przejściowe (TOV) N/PE
UT
UT
335 V/5 s
1200 V/0,2 s
Czas odpowiedzi L/N
Czas odpowiedzi N/PE
tA
tA
< 25 ns
< 100 ns
Max. wartość bezpiecznika w linii zas.   160 AgL/gG
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezp. rezerwowym 160 Agl/gG Ip 60 kArms
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 536 g
Numer katalogowy
-PIV12,5-275/3+1
-PIV12,5-275 DS/3+1
 
10154
10155
   
Typ PIV12,5-275/4+0/ PIV12,5-275 DS/4+0
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
12,5 kA
6,25 As
39 kJ/Ω
Max. nat. prądu rozładowania (8/20)L1+L2+L3+N->PE ITOTAL 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/ 5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,2 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym 160 AgL/gG Ip 60 kArms
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 560 g
Numer katalogowy
-PIV12,5-275/4+0
-PIV12,5-275 DS/4+0
 
10195
10196
   
Typ PIV12,5-320/PIV12,5-320 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 320 V AC
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
12,5 kA
6,25 As
39 kJ/Ω
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 100 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 50 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/ 5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,3 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   250 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Ciężar m 234 g
Numer katalogowy
-PIV12,5-320
-PIV12,5-320 DS
 
10148
10149
   
Typ PIV12,5-385/PIV12,5-385 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 385 V AC
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
12,5 kA
6,25 As
39 kJ/Ω
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 100 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 50 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 560 V/ 5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,5 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   250 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Ciężar m 234 g
Numer katalogowy
-PIVM7-440
-PIVM7-440 DS
 
10150
10151
   
Typ PIV12,5-440/PIV12,5-440 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 440 V AC
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
12,5 kA
6,25 As
39 kJ/Ω
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 100 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 50 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 580 V/ 5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,6 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   250 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Ciężar m 236 g
Numer katalogowy
-PIVM7-440
-PIVM7-440 DS
 
10014
10024
   
Typ PIVM12,5-275/PIV12,5-275 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
12,5 kA
6,25 As
39 kJ/Ω
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,2 kV
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/ 5 sec
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 140 g
Numer katalogowy
-PIVM12,5-275
-PIVM12,5-275 DS
 
16046
16047

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM-385/M   16058
   
Typ PIVM12,5-275/1+1, PIVM12,5-275 DS/1+1
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Nat. imp. prądu pioruna (10/350) L/N
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
12,5 kA
6,25 As
39 kJ/Ω
Nat. imp. prądu pioruna (10/350) N/PE
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
25 kA
12,5 As
156 kJ/Ω
Całkowite natężenie prądu pioruna (10/350) L1+N->PE ITOTAL 25 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla In Up < 1,2 kV
Przepięcie przejściowe (TOV) L/N
Przepięcie przejściowe (TOV) N/PE
UT
UT
335 V/5 s
1200 V/0,2 s
Czas odpowiedzi L/N
Czas odpowiedzi N/PE
tA
tA
< 25 ns
< 100 ns
Max. wartość bezpiecznika w linii zas.   160 AgL/gG
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezp. rezerwowym 160 Agl/gG Ip 60 kArms
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 256 g
Numer katalogowy
-PIVM7-275/1+1
-PIVM7-275 DS/1+1
 
16048
16049

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM-385/M   16058Moduł zamienny (naprawczy) zbudowany na bazie GDT
Numer katalogowy B25M/M   16041
   
Typ PIVM12,5-275/2+0, PIVM12,5-275 DS/2+0
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
12,5 kA
6,25 As
39 kJ/Ω
Całkowite natężenie prądu pioruna (10/350) L1+N->PE ITOTAL 25 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,2 kV
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/ 5 sec
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 280 g
Numer katalogowy
-PIVM12,5-275/2+0
-PIVM712,5-275 DS/2+0
 
16050
16051

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM12,5-275/M   16058
   
Typ PIVM12,5-275/3+0, PIVM12,5-275 DS/3+0
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
12,5 kA
6,25 As
39 kJ/Ω
Całkowite natężenie prądu pioruna (10/350) L1+N->PE ITOTAL 37,5 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,2 kV
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/ 5 sec
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 420 g
Numer katalogowy
-PIVM12,5-275/3+0
-PIVM712,5-275 DS/3+0
 
16052
16053

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM12,5-275/M   16058
   
Typ PIVM12,5-275/4+0, PIVM12,5-275 DS/4+0
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
12,5 kA
6,25 As
39 kJ/Ω
Całkowite natężenie prądu pioruna (10/350) L1+N->PE ITOTAL 50 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,2 kV
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/ 5 sec
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 560 g
Numer katalogowy
-PIVM12,5-275/3+0
-PIVM712,5-275 DS/3+0
 
16056
16057

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM12,5-275/M   16058
   
Typ PIVM7-150/PIVM7-150 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 150 V AC
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
7 kA
3,5 As
12 kJ/Ω
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 60 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 30 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 950 V
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Ciężar m 106 g
Numer katalogowy
-PIVM7-150
-PIVM7-150 DS
 
16002
16003

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM-150/M   16035Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy PIVM DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 A
   
Typ PIVM7-275/PIVM7-275 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Nat. impulsowego prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
7 kA
3,5 As
12 kJ/Ω
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 60 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 30 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/ 5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,2 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Ciężar m 99 g
Numer katalogowy
-PIVM7-275
-PIVM7-275 DS
 
16004
16005

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM-275/M   16036Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy PIVM DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 A
   
Typ PIVM7-275/1+1, PIVM7-275 DS/1+1
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Nat. imp. prądu pioruna (10/350) L/N
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
7 kA
3,5 As
12 kJ/Ω
Nat. imp. prądu pioruna (10/350) N/PE
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
25 kA
12,5 As
156 kJ/Ω
Całkowite natężenie prądu pioruna (10/350) L1+N->PE ITOTAL 25 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla In Up < 1,2 kV
Przepięcie przejściowe (TOV) L/N
Przepięcie przejściowe (TOV) N/PE
UT
UT
335 V/5 s
1200 V/0,2 s
Czas odpowiedzi L/N
Czas odpowiedzi N/PE
tA
tA
< 25 ns
< 100 ns
Max. wartość bezpiecznika w linii zas.   160 AgL/gG
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezp. rezerwowym 160 Agl/gG Ip 60 kArms
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 171g
Numer katalogowy
-PIVM7-275/1+1
-PIVM7-275 DS/1+1
 
16012
16013

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM-385/M   16038Moduł zamienny (naprawczy) zbudowany na bazie GDT
Numer katalogowy B25M/M   16041
   
Typ PIVM7-275/2+0, PIVM7-275 DS/2+0
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Nat. imp. prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
7 kA
3,5 As
12 kJ/Ω
Całkowite natężenie prądu pioruna (10/350) L1+N->PE ITOTAL 14 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,2 kV
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/5 s
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezpiecznika w linii zas.   160 AgL/gG
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 198 g
Numer katalogowy
-PIVM7-275/2+0
-PIVM7-275 DS/2+0
 
16044
16045

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM-385/M   16038
   
Typ PIVM7-275/3+0, PIVM7-275 DS/3+0
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Nat. imp. prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
7 kA
3,5 As
12 kJ/Ω
Całkowite natężenie prądu pioruna (10/350) L1+N->PE ITOTAL 21 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,2 kV
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/5 s
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezpiecznika w linii zas.   160 AgL/gG
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 297 g
Numer katalogowy
-PIVM7-275/3+0
-PIVM7-275 DS/3+0
 
16026
16027

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM-385/M   16038
   
Typ PIVM7-275/3+1 PIVM7-275 DS/3+1
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Nat. imp. prądu pioruna (10/350) L/N
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
7 kA
3,5 As
12 kJ/Ω
Nat. imp. prądu pioruna (10/350) N/PE
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
25 kA
12,5 As
156 kJ/Ω
Całkowite natężenie prądu pioruna (10/350) L1+N->PE ITOTAL 25 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla In Up < 1,2 kV
Przepięcie przejściowe (TOV) L/N
Przepięcie przejściowe (TOV) N/PE
UT
UT
335 V/5 s
1200 V/0,2 s
Czas odpowiedzi L/N
Czas odpowiedzi N/PE
tA
tA
< 25 ns
< 100 ns
Max. wartość bezpiecznika w linii zas.   160 AgL/gG
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezp. rezerwowym 160 Agl/gG Ip 60 kArms
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 369g
Numer katalogowy
-PIVM7-275/3+1
-PIVM7-275 DS/3+1
 
16018
16019

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM-385/M   16038Moduł zamienny (naprawczy) zbudowany na bazie GDT
Numer katalogowy B25M/M   16041
   
Typ PIVM7-275/4+0, PIVM7-275 DS/4+0
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 275 V AC
Nat. imp. prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
7 kA
3,5 As
12 kJ/Ω
Całkowite natężenie prądu pioruna (10/350) L1+N->PE ITOTAL 28 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 20 kA
Poziom ochrony impulsowej dla In Up < 1,2 kV
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/5 s
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezpiecznika w linii zas.   160 AgL/gG
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Trwałość   min. 100 000 h
Ciężar m 396 g
Numer katalogowy
-PIVM7-275/4+0
-PIVM7-275 DS/4+0
 
16042
16043

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM-385/M   16038
   
Typ PIVM7-320/PIVM7-320 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 320 V AC
Nat. imp. prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
7 kA
3,5 As
12 kJ/Ω
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 60 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 30 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 335 V/ 5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,3 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezpiecznika w linii zas.   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Ciężar m 106 g
Numer katalogowy
-PIVM7-320
-PIVM7-320 DS
 
16006
16007

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM-320/M   16037Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy PIVM DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 A
   
Typ PIVM7-385/PIVM7-385 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 385 V AC
Nat. imp. prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
7 kA
3,5 As
12 kJ/Ω
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 60 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 30 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 560 V/ 5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,5 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezpiecznika w linii zas.   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Ciężar m 106 g
Numer katalogowy
-PIVM7-385
-PIVM7-385 DS
 
10118
10119

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM-385/M   16038Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy PIVM DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 A
   
Typ PIVM7-440/PIVM7-440 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 440 V AC
Nat. imp. prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
7 kA
3,5 As
12 kJ/Ω
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 60 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 30 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 580 V/ 5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 1,7 kV
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezpiecznika w linii zas.   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Ciężar m 108 g
Numer katalogowy
-PIVM7-440
-PIVM7-440 DS
 
16010
16011

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM-440/M   16039Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy PIVM DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 A
   
Typ PIVM7-75/PIVM7-75 DS
Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc 75 V AC
Nat. imp. prądu pioruna (10/350)
-ładunek
-energia specyficzna
Iimp
Q
W/R
7 kA
3,5 As
12 kJ/Ω
Max. nat. prądu rozładowania (8/20) Imax 60 kA
Znamionowy prąd rozładowania (8/20) In 30 kA
Przepięcie przejściowe (TOV) UT 580 V/ 5 sec
Poziom ochrony impulsowej dla Iimp Up < 350 V
Czas odpowiedzi tA < 25 ns
Max. wartość bezp. w linii zasilającej   160 AgL/gG
Trwałość   min. 100 000 h
Zdolność przetrwania krótkiego zwarciaprzy max. bezpieczniku rezerwowym Ip 60 kArms
Ciężar m 98 g
Numer katalogowy
-PIVM7-75
-PIVM7-75 DS
 
16000
16001

Moduł ochronny zbudowany na bazie warystora
Numer katalogowy PIVM-75/M   16034Funkcja terminali monitorujących
Wtedy, gdy PIVM DS funkcjonuje prawidłowo zakończenia 1-2 są podłączone do styków normalnie zamkniętych, natomiast 2-3 do styków normalnie otwartych. Gdy dojdzie do uszkodzenia wewnętrznego warystora w wyniku przeciążenia termicznego, zakończenia 1-2 będą otwarte, a 2-3 zamknięte.
Wytrz. elekr. w stosunku do otaczających obwodów 3750 Vrms
Wytrzymałość elektryczna w stosunku do sieci 3750 Vrms
Rezystancja izolacji 2 x 107 Ω
Maksymalny prąd przełączania ~ 0,5 A
Maksymalne napięcie przełączania ~ 250 A
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA