AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
 
Łączniki krańcowe plastikowe

Łączniki krańcowe plastikowe

firmy Giovenzana
giovenzana
1 przepust kablowy
M16x1.5
łączniki krańcowe
FT131
łączniki krańcowe
FT1P31
łączniki krańcowe
FT134
łączniki krańcowe
FT132

Typ końcówki
KRÓTKI
POPYCHACZ
Z KOŃCÓWKĄ
STALOWĄ
KRÓTKI
POPYCHACZ
STALOWY
Z NAKŁADKĄ
OCHRONNĄ
POPYCHACZ-
DŹWIGNIA
Z ROLKĄ Z PA
DŹWIGNIA
Z ROLKĄ Z PA,
DZIAŁANIE
W POZIOMIE

Standardowe - styki NC ze skutecznym otwarciem
EN50047
EN50047
EN50047
EN50047
Minimalna siła przeciążenia N
15
15
12
7
Minimalna siła skutecznego otwarcia N
30
30
30
24

Z11 1NC-1NO
Styki niezależne
Zb
FT131Z11
FT1P31Z11
FT134Z11
FT132Z11
X11 1NC-1NO
Styki zależne
Zb
FT131X11
FT1P31X11
FT134X11
FT132X11
Y11 1NC-1NO
Styki zależne
Zb
FT131Y11
FT1P31Y11
FT134Y11
FT132Y11
Z02 2NC
Styki niezależne
Zb
FT131Z02
FT1P31Z02
FT134Z02
FT132Z02
W02 2NC
Styki zależne
Zb
FT131W02
FT1P31W02
FT134W02
FT132W02
W20 2N0
Styki zależne

 Zb
FT131W20
FT1P31W20
FT134W20
FT132W20

WAGA g - MIN. ILOŚĆ W OPAKOWANIU
60 gr. - 1 szt.
60 gr. - 1 szt.
62 gr. - 1 szt.
65 gr. - 1 szt.

WYMIARY

Idź na górę


Idź na górę
 
1 przepust kablowy
M16x1.5
łączniki krańcowe
FT1P32
łączniki krańcowe
FT133
łączniki krańcowe
FT1P33
łączniki krańcowe
FT138

Typ końcówki
DŹWIGNIA
Z ROLKĄ PA
I NAKŁADKĄ
OCHRONNĄ,
DZIAŁANIE
W POZIOMIE
DŹWIGNIA
Z ROLKĄ PA,
DZIAŁANIE
W PIONIE
DŹWIGNIA
Z ROLKĄ PA
I NAKŁADKĄ
OCHRONNĄ,
DZIAŁANIE
W PIONIE
DŹWIGNIA
Z ROLKĄ
18Ø Z PA

Standardowe - styki NC ze skutecznym otwarciem
EN50047
EN50047
EN50047
EN50047
Minimalna siła przeciążenia N
7
7
7
0.10
Minimalna siła skutecznego otwarcia N
24
24
24
0.32

Z11 1NC-1NO
Styki niezależne
Zb
FT1P32Z11
FT133Z11
FT1P33Z11
FT138Z11
X11 1NC-1NO
Styki zależne
Zb
FT1P32X11
FT133X11
FT1P33X11
FT138X11
Y11 1NC-1NO
Styki zależne
Zb
FT1P32Y11
FT133Y11
FT1P33Y11
FT138Y11
Z02 2NC
Styki niezależne
Zb
FT1P32Z02
FT133Z02
FT1P33Z02
FT138Z02
W02 2NC
Styki zależne
Zb
FT1P32W02
FT133W02
FT1P33W02
FT138W02
W20 2N0
Styki zależne

 Zb
FT1P32W20
FT133W20
FT1P33W20
FT138W20

WAGA g - MIN. ILOŚĆ W OPAKOWANIU
65 gr. - 1 szt.
65 gr. - 1 szt.
65 gr. - 1 szt.
80 gr. - 1 szt.

WYMIARY

 


Idź na górę
 
1 przepust kablowy
M16x1.5
łączniki krańcowe
FT141
łączniki krańcowe
FT139
łączniki krańcowe
FT140
łączniki krańcowe
FT135

Typ końcówki
DŹWIGNIA
Z ROLKĄ
GUMOWĄ 50Ø
DŹWIGNIA
O ZMIENNEJ DŁ.
Z ROLKĄ
18Ø Z PA
DŹWIGNIA
O ZMIENNEJ DŁ.
Z ROLKĄ
50Ø Z GUMY
DŹWIGNIA
SPRĘŻYNOWA
Z KOŃCÓWKĄ
Z PA

Standardowe - styki NC ze skutecznym otwarciem
-
-
-
EN50047
Minimalna siła przeciążenia N
0.10
0.10
0.10
0.12
Minimalna siła skutecznego otwarcia N
-
-
-
-

Z11 1NC-1NO
Styki niezależne
Zb
FT141Z11
FT139Z11
FT140Z11
FT135Z11
X11 1NC-1NO
Styki zależne
Zb
FT141X11
FT139X11
FT140X11
FT135X11
Y11 1NC-1NO
Styki zależne
Zb
FT141Y11
FT139Y11
FT140Y11
FT135Y11
Z02 2NC
Styki niezależne
Zb
FT141Z02
FT139Z02
FT140Z02
FT135Z02
W02 2NC
Styki zależne
Zb
FT141W02
FT139W02
FT140W02
FT135W02
W20 2N0
Styki zależne

 Zb
FT141W20
FT139W20
FT140W20
FT135W20

WAGA g - MIN. ILOŚĆ W OPAKOWANIU
95 gr. - 1 szt.
105 gr. - 1 szt.
125 gr. - 1 szt.
70 gr. - 1 szt.

WYMIARY

 


Idź na górę
 
1 przepust
kablowy
M16x1.5
łączniki krańcowe
FT136
łączniki krańcowe
FT137
 

Typ końcówki
“KOCI WĄS”
DŹWIGNIA O ZMIENNEJ DŁUGOŚCI
Z PRĘTEM STALOWYM 3Ø
 

Standardowe - styki NC ze skutecznym otwarciem
-
-
 
Minimalna siła przeciążenia N
0.12
0.12
 
Minimalna siła skutecznego otwarcia N
-
-
 

Z11 1NC-1NO
Styki niezależne
Zb
FT136Z11
FT137Z11
 
X11 1NC-1NO
Styki zależne
Zb
FT136X11
FT137X11
 
Y11 1NC-1NO
Styki zależne
Zb
FT136ZY11
FT137Y11
 
Z02 2NC
Styki niezależne
Zb
FT136Z02
FT137Z02
 
W02 2NC
Styki zależne
Zb
FT136W02
FT137W02
 
W20 2N0
Styki zależne

 Zb
FT136W20
FT137W20
 

WAGA g - MIN. ILOŚĆ W OPAKOWANIU
80 gr. - 1 szt.
105 gr. - 1 szt.
 

WYMIARY

 
 


Idź na górę
 
2 przepusty kablowe
M16x1.5
łączniki krańcowe
FT231
łączniki krańcowe
FT2P31
łączniki krańcowe
FT234
łączniki krańcowe
FT232

Typ końcówki
KRÓTKI
POPYCHACZ
Z KOŃCÓWKĄ
STALOWĄ
KRÓTKI
POPYCHACZ
Z KOŃCÓWKĄ
STALOWĄ
I NAKŁADKĄ
OCHRONNĄ
POPYCHACZ-
DŹWIGNIA
Z ROLKĄ Z PA
POPYCHACZ-
DŹWIGNIA
Z ROLKĄ Z PA,
DZIAŁANIE
W POZIOMIE

Standardowe - styki NC ze skutecznym otwarciem
-
-
-
-
Minimalna siła przeciążenia N
15
15
12
7
Minimalna siła skutecznego otwarcia N
30
30
30
24

Z11 1NC-1NO
Styki niezależne
Zb
FT231Z11
FT2P31Z11
FT234Z11
FT232Z11
X11 1NC-1NO
Styki zależne
Zb
FT231X11
FT2P31X11
FT234X11
FT232X11
Y11 1NC-1NO
Styki zależne
Zb
FT231Y11
FT2P31Y11
FT234Y11
FT232Y11
Z02 2NC
Styki niezależne
Zb
FT231Z02
FT2P31Z02
FT234Z02
FT232Z02
W02 2NC
Styki zależne
Zb
FT231W02
FT2P31W02
FT234W02
FT232W02
W20 2N0
Styki zależne

 Zb
FT231W20
FT2P31W20
FT234W20
FT232W20

WAGA g - MIN. ILOŚĆ W OPAKOWANIU
100 gr. - 1 szt.
100 gr. - 1 szt.
105 gr. - 1 szt.
105 gr. - 1 szt.

WYMIARY

 


Idź na górę
 
2 przepusty kablowe
M16x1.5
łączniki krańcowe
FT2P32
łączniki krańcowe
FT238
łączniki krańcowe
FT239
łączniki krańcowe
FT240

Typ końcówki
DŹWIGNIA
Z ROLKĄ PA,
DZIAŁANIE
W POZIOMIE
DŹWIGNIA
Z ROLKĄ
18Ø Z PA
DŹWIGNIA
O ZMIENNEJ DŁ.
Z ROLKĄ
18Ø Z PA
DŹWIGNIA
O ZMIENNEJ DŁ.
Z ROLKĄ
50Ø Z GUMY

Standardowe - styki NC ze skutecznym otwarciem
-
-
-
-
Minimalna siła przeciążenia N
7
0.10
0.10
0.10
Minimalna siła skutecznego otwarcia N
24
0.32
-
-

Z11 1NC-1NO
Styki niezależne
Zb
FT2P32Z11
FT238Z11
FT239Z11
FT240Z11
X11 1NC-1NO
Styki zależne
Zb
FT2P32X11
FT238X11
FT239X11
FT240X11
Y11 1NC-1NO
Styki zależne
Zb
FT2P32Y11
FT238Y11
FT239Y11
FT240Y11
Z02 2NC
Styki niezależne
Zb
FT2P32Z02
FT238Z02
FT239Z02
FT240Z02
W02 2NC
Styki zależne
Zb
FT2P32W02
FT238W02
FT239W02
FT240W02
W20 2N0
Styki zależne

 Zb
FT2P32W20
FT238W20
FT239W20
FT240W20

WAGA g - MIN. ILOŚĆ W OPAKOWANIU
105 gr. - 1 szt.
125 gr. - 1 szt.
125 gr. - 1 szt.
155 gr. - 1 szt.

WYMIARY

 


Idź na górę
 
2 przepusty kablowe
M16x1.5
łączniki krańcowe
FT241
łączniki krańcowe
FT235
łączniki krańcowe
FT236
łączniki krańcowe
FT237

Typ końcówki
DŹWIGNIA
Z ROLKĄ
GUMOWĄ 50Ø
DŹWIGNIA
SPRĘŻYNOWA
Z KOŃCÓWKĄ
Z PA
"KOCI WĄS"
DŹWIGNIA
O ZMIENNEJ DŁ.
Z PRĘTEM
STALOWYM 3Ø

Standardowe - styki NC ze skutecznym otwarciem
-
-
-
-
Minimalna siła przeciążenia N
0.10
0.10
0.10
0.10
Minimalna siła skutecznego otwarcia N
-
0.32
-
-

Z11 1NC-1NO
Styki niezależne
Zb
FT241Z11
FT235Z11
FT236Z11
FT237Z11
X11 1NC-1NO
Styki zależne
Zb
FT241X11
FT235X11
FT236X11
FT237X11
Y11 1NC-1NO
Styki zależne
Zb
FT241ZY11
FT235Y11
FT236Y11
FT237Y11
Z02 2NC
Styki niezależne
Zb
FT241Z02
FT235Z02
FT236Z02
FT237Z02
W02 2NC
Styki zależne
Zb
FT241W02
FT235W02
FT236W02
FT237W02
W20 2N0
Styki zależne

 Zb
FT241W20
FT235W20
FT236W20
FT237W20

WAGA g - MIN. ILOŚĆ W OPAKOWANIU
145 gr. - 1 szt.
135 gr. - 1 szt.
110 gr. - 1 szt.
130 gr. - 1 szt.

WYMIARY

 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA