AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
 
Złącza z certyfikatem ATEX


Złącza z certyfikatem ATEX

firmy CABUR
złącza

Seria CBC
 • CESI 08 ATEX 061 U Ex e   I M2 / II 2 G D
  Temperatura pracy -40 ÷ +80°C
 • CoC IEC Ex N. CES 09.0002U Ex e II

Seria CBD
 • CESI 01 ATEX 090 U Ex e I M2 / II 2 G D
  Temperatura pracy -40 ÷ +80°C
 • CoC IEC Ex N. CES 09.0009U Ex e II
   

Seria TE
 • CESI 02 ATEX 061 U Ex e I M2 / II 2 G D
  Temperatura pracy -40 ÷ +80°C
 • CoC IEC Ex N. CES 09.0009U Ex e II

RN.2 i RN.4
Złącza miniaturowe
 • CESI 03 ATEX 073 U Ex e I M2 / II 2 G D
  Temperatura pracy -40 ÷ +80°C
   

DAS.4
 • CESI 03 ATEX 162 U Ex e I M2 / II 2 G D
  Temperatura pracy -40 ÷ +80°C

TC/PO
Do termopar
 • CESI 02 ATEX 134 U Ex e I M2 / II 2 G D
  Temperatura pracy -40 ÷ +80°C
   

BPL i TPL
Moduły połaceniowe
 • CESI 03 ATEX 164 U Ex e I M2 / II 2 G D
  Temperatura pracy -40 ÷ +80°C
   
   
CHARAKTERYSTYKA ATEX
ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) - dyrektywa Unii Europejskiej (akt prawny), definiująca wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania szczegółowe podane są w normach powiązanych z tą dyrektywą, natomiast wymagania, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą być przedmiotem regulacji wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą jednak być sprzeczne z dyrektywą, oraz nie mogą zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE, więc każdy produkt "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej uzyskać od producenta znak CE i przejść procedurę oceny zgodności z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej" (jednostki notyfikowanej).
   
OZNACZENIA
1. Oznaczenie CE
2. Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
3. Symbol wykonania przeciwwybuchowego
4. Grupa wybuchowości
5. Kategoria urządzenia
6. Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
7. Podgrupa wybuchowości
8. Klasa temperatur
   
KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
Klasyfikacja ta została zdefiniowana w Załączniku nr I do dyrektywy 99/92/EC ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pracy w obszarach z atmosferą wybuchową". Przestrzenie, w których występuje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje nas zarówno o rodzaju zagrożenia, jak i jego intensywności. Za zaklasyfikowanie przestrzeni do odpowiedniej strefy są odpowiedzialni: inwestor, projektant obiektu budowlanego oraz jego użytkownik końcowy.
Rodzaj zagrożenia Opis zagrożenia Oznaczenie strefy Występowanie atmosfery wybuchowej
G Gazy, ciecze i ich opary 0 Ciągłe, zagrożenie utrzymuje się przez długi czas
1 Sporadyczne, zagrożenie może się pojawić w normalnych warunkach
2 Rzadkie, nie występuje w warunkach normalnej pracy, jeżeli wystąpi, to przez krótki okres
D Palne pyły 20 Ciągłe, zagrożenie utrzymuje się przez długi czas
21 Sporadyczne, zagrożenie może się pojawić w normalnych warunkach
22 Rzadkie, nie występuje w warunkach normalnej pracy, jeżeli wystąpi, to przez krótki okres
   
GRUPY URZĄDZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH
Informacje ogólne
Grupa Opis grupy Podgrupa Opis podgrupy
I Urządzenia przeznaczone do pracy w podziemiach kopalnianych, oraz naziemnych częściach kopalń zagrożonych wybuchem brak Zagrożenie wybuchem metanu, lub pyłu węglowego
II Urządzenia przeznaczone do pracy na powierzchni w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów A Grupa propanowa (np. aceton, alkohol metylowy, alkohol etylowy)
B Grupa etylenowa (np. etylen, siarkowodór)
C Grupa wodorowa (np. acetylen, wodór hydrazyna}
   
Źródło Wikipedia, hasło: „ATEX”
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA