EMC I SYSTEMY POMIAROWE
 

Ochrona przed skutkami HEMP/NEMP/EMP, udarami oraz EMI

Szwajcarska firma Meteolabor zajmuje się między innymi produkcją urządzeń ograniczających impulsy HEMP/NEMP/EMP, udarami oraz EMI.
   
MAK - Modułowy zestaw dodatkowy
Kompletne rozwiązanie w dziedzinie zapobiegania skutkom EMP
Układ stanowi nowoczesne rozwiązanie w zakresie ochrony personelu i wrażliwego sprzętu elektronicznego przed skutkami zaburzeń spowodowanych przez HEMP/NEMP/EMP oraz przepięć wynikających z wyładowań atmosferycznych, a także zaburzeń elektromagnetycznych. Moduły montowane na ramie łatwo mogą być wymieniane wzajemnie i przemieszczane, co zapewnia wysoką elastyczność.

Eliminator udarów / filtr EMP (EMP Surge Protector / Filter)
Seria PLP
Stanowi doskonałą ochronę czterech linii (3L + N), 400/230 V (50/60 Hz) w stacjonarnych liniach zasilających o wartości natężenia prądu znamionowego do 40 A / fazę, przed skutkami NEMP/HEMP oraz przepięciami spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne i zaburzenia radiowe (RF).
Model UN
[VAC]
IN
[A]
IMAX
[kA]
RDC
[mΩ]
Wymiar
wys./szer./głęb.

[mm]
Karta
katalogowa
PLP-44041 3x400/230 40 100 < 6,5 750 / 370 / 129
PLP-44101 3x400/230 100 100 < 3,0 1360 / 520 / 129
PLP-44201 3x400/230 200 100 < 1,2 1360 / 570 / 129
PLP-44801 3x400/230 800 100 < 0,3 1360 / 570 / 129
   
Seria USP
Eliminator udarów/filtr przeciwprzepięciowy dla jednofazowej linii zasilającej 230 V, 50 / 60 Hz, do 16 A. Zapewnia doskonałą ochronę linii zasilających przed skutkami NEMP/HEMP oraz przepięciami spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne oraz zaburzenia radiowe (RF). Niska wartość prądu upływu (< 0,75 mA).
Model UN
[VAC]
IN
[A]
IMAX
[kA]
RDC
[mΩ]
Wymiar
wys./szer./głęb.

[mm]
Karta
katalogowa
USP-35001 230 VAC 16 25 Typ. 11 275 / 73 / 66
USP-74001 24 VDC / 17 VAC 10 25 Typ. 11 275 / 73 / 65
USP-47101 400/230 VAC 16 25 Typ. 2,7 258 / 111 / 71
   
Seria USS
Skuteczna ochrona nie uziemianych i zabezpieczonych przed zwarciami, parzystych linii zasilających o napięciu do 48 V DC.
Układ wykonany jako przepust do montażu w obudowie.
Model UN
[VAC]
IN
[A]
IMAX
[kA]
Wymiar
wys./szer./głęb.

[mm]
Karta
katalogowa
USS-2-48V ± 48 VDC 6 ADC 2 x 10 113 / 31,2 / 27
 
TROCHĘ TEORII
Przepięcia:
Przepięcia występujące w linii często powodują przerwy w dostarczaniu energii lub uszkodzenie aparatury podłączonej do sieci. Częstym rezultatem jest wysoki koszt napraw. Mogą one niekorzystnie wpływać lub uszkadzać sprzęt przez sieć zasilającą.
Przepięcia można podzielić na dwie grupy: wywoływane wewnętrznie - wyładowania (przejściowe) o małej energii wywołane np. przełączeniami, oraz zewnętrznie - wywoływane przepięciami. Te drugie powodują potężne udary, np. wyładowania piorunowe, które w szczycie impulsu mogą osiągać wartości większe niż 10 kA.
Inną przyczyną może być rozładowanie nagromadzonych ładunków statycznych w elementach systemu, kontakt z liniami wysokiego napięcia i impulsy elektromagnetyczne (EMP lub NEMP) pojawiające się podczas wybuchu atomowego. Największy ładunek udarowy zwykle jest spowodowany przez wyładowania piorunowe.
 
Typy połączeń
Prąd wyładowania piorunowego może w większym lub mniejszym stopniu przenikać do narażonego urządzania na różnych drogach. Szczególnie praktycznego znaczenia nabierają rezystancje połączeń uziemiających i impedancje linii, jak również sprzężenia magnetyczne.
Rys.1. Przykładowe elektryczne sprzężenie przez rezystancja uziemienia piorunochronu.
Spadek napięcia na rezystancji uziemienia piorunochronu (Rys.1.) może osiągnąć wartości powyżej 100kV. Część tego napięcia pojawia się też między czujnikiem wartości pomiarowej a otoczeniem, co może doprowadzić do przeskoku iskry. W ten sposób wejścia sygnałowe aparatury, które są chronione też są zagrożone, chociaż wyładowanie nie uderzyło w przewód sygnałowy. Ten przykład pokazuje, że elementy aparatury, które są elektrycznie połączone i są doprowadzone do odległych punktów też muszą być chronione.
Doświadczenie pokazuje, że w przepustach telekomunikacyjnych możliwość wyładowań rzędu 25 kA (kształt fali 8/20 µs) dla ochronników przepięciowych jest wystarczający dla praktycznie wszystkich przypadków. Rzadko się zdarza, że pełna moc i czas trwania wyładowania piorunowego doprowadza do wniknięcia prądu do obwodu chronionego.
 
Obwody ochronne:
Obwody ochrony przed przepięciami składają się z połączenia pierwotnego i wtórnego elementów chroniących. Zawierają one co najmniej jeden element szeregowy dla rozprzęgnięcia różnych elementów ograniczających napięcie. Rysunek poniżej pokazuje zasadę działania takiego układu (Rys.2).
Rys.2. Obwód ochronny
Szeregowy element ZL ogranicza prąd rozładowania elementów obwodu wtórnego. Gazowy eliminator udarów jest używany do pierwotnej ochrony i pozwala na wzrost napięcia na wejściu do poziomu zapalenia iskry. Każdy ochronny element wtórny, może nim być dioda Zenera lub kondensator, ma swoją fizyczną długość (min. 10 mm), indukcyjność co najmniej 14 nH. Jeżeli ZL byłaby czystą, dużą rezystancją, prądy o wysokiej częstotliwości przepływałyby przez wtórne elementy ochronne i powodowałyby spadki napięcia, które są wyższe niż dopuszczalne. Aby uniknąć takich zjawisk (aż do 50 MHz) ZL musi mieć impedancję dożo większą.
 
EMI - (Electromagnetic Interference) zakłócenie elektromagnetyczne
EMP - (Electromagnetic Pulse) impuls elektromagnetyczny
NEMP - (Nuclear Electromagnetic Pulse) impuls elektromagnetyczny powstający podczas wybuchu jądrowym
LEMP - (Lightning Electromagnetic Pulse) - impuls elektromagnetyczny powstający podczas wyładowania piorunowego
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA