EMC I SYSTEMY POMIAROWE
 
ESM 120 - Miernik współczynnika SAR
maschek
Pomiary współczynnika SAR
(miernik ESM-120)
 
W dzisiejszej dobie rozwoju bezprzewodowej komunikacji ważne jest monitorowanie mocy pola elektromagnetycznego. Współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate) określa tempo absorpcji energii fal elektromagnetycznych przez organizm człowieka, w szczególności przez tkankę mózgową, kiedy pracujący jest telefon komórkowy w trybie nadawania. Jednostką SAR jest W/kg (wat na kilogram). Współczynnik ten określa przyrost pochłoniętej energii przez dany obiekt na kilogram masy ciała i obrazuje wartość lokalną, jak również odnoszony jest do uśrednionej objętości 1 g lub 10 g masy tkanki. Ograniczenia odnoszące się do SAR , są ograniczeniami podstawowymi , co oznacza że wartości współczynnika nie powinny być przekroczone w żadnych okolicznościach. U podstaw międzynarodowych zaleceń ochronnych (ANSI C95.1-199, ICNIRP norma również w Polsce) , leży przeświadczenie, że ograniczenie dopuszczalnej wartości SAR do 0.4 W/kg średnio dla całego ciała powinno zapewnić dostateczny margines bezpieczeństwa dla ekspozycji zawodowej (w miejscu pracy). Dla ekspozycji środowiskowej (ogółu ludności) przyjmuje się dodatkowy współczynnik bezpieczeństwa równy 5, tzn. ogranicza się dopuszczalną wartość SAR do 0.08 W/kg. Ponieważ ograniczenie wartości SAR uśrednionej na całe ciało nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed nadmiernym lokalnie pochłanianiem energii, które mogłoby doprowadzić do lokalnego przegrzania, więc dodatkowo wprowadza się ograniczenie największych wartości SAR dopuszczalnych lokalnie (dla 1 g tkanki SAR wynosi 1.6 W/kg, a dla 10 g tkanki 2 W/kg). Jedną z metod badawczych do sprawdzenia wpływu współczynnik a SAR jest metoda FDTD (Finite Difference Time Domain). Bardzo ogólnie rzecz ujmując idea tej metody sprowadza się do zbudowania dyskretnego modelu badanego obiektu (obiektów) i rozwiązania metodą różnic skończonych równań Maxwella opisujących obiekt w dziedzinie czasu.
FDTD można także z bardzo dobrym skutkiem stosować do analizy morfologii pola elektromagnetycznego w otoczeniu telefonów komórkowych oraz badania rozkładu i szacowania wielkości mocy pochłanianej w głowie użytkownika posługującego się telefonem. W wielu instytutach jest badany współczynnik SAR wyznaczony metodą FDTD telefonu komórkowego ze zintegrowaną anteną mikropaskową, z anteną śrubową, ćwierćfalową anteną prętową i półfalową anteną prętową. Symulację wykonano dla częstotliwości 900 MHz zakładając, że mamy do czynienia z terminalem klasy 4 promieniującym moc 0.25 W. Dokładna analiza otrzymanych wyników przez naukowców pokazuje, że SAR osiąga lokalnie największą wartość, równą około 5 W/kg, dla telefonu z anteną śrubową, najmniejszą zaś, równą około 0.7 W/kg, dla telefonu z półfalową anteną prętową. Odpowiednie dla tych przypadków wartości SAR uśrednione na l0g masy wynoszą 1 .7 W/kg i 0.3 W/kg, a więc nie przekraczają wartości dopuszczalnych wg ICNIRP. Głowa pochłania około 58% mocy promieniowanej przez telefon z anteną śrubową około 28% gdy telefon jest wyposażony w półfalową anteną prętową i około 30% gdy elementem promieniującym jest wbudowana antena mikropaskowa. Wszystkie telefony otrzymują certyfikat bezpieczeństwa Federal Communication Commision (FCC)- amerykańskiej agencji rządowej, dla których maksymalny poziom współczynnika SAR nie może przekraczać 1.6 W/kg. Dzisiaj kupując telefon komórkowy wartość współczynnika SAR jest podana na pudełku (np. Siemens C30 - 0.1 W/kg, Nokia 6610i - 0.73 W/kg, Siemens SL45 – 0.89).
 
Wniosek jest taki, że monitorowanie mocy pola elektromagnetycznego jest bardzo ważne. Biorąc pod uwagę dużą absorpcję promieniowania przez głowę, ludzie mają prawo do obaw.
Pole elektromagnetyczne ma szkodliwy wpływ na ciało człowieka. W obecnie stosowanych systemach telefonii komórkowej używa się częstotliwości 900 i 1800 MHz. Przy tych częstotliwościach występuje głównie efekt termiczny, związany z absorpcją energii promieniowania przez ciało człowieka. Telefon komórkowy można zatem przyrównać do kuchenki mikrofalowej, z tą różnicą, że kuchenka pracuje z mocami o kilka rzędów większymi niż telefony komórkowe. W ten sposób powstaje pytanie, czy telefon może szkodzić zdrowiu?
W systemie GSM istnieje kilka klas stacji bazowych, różniących się od siebie mocą i zasięgiem. Dobrze zaprojektowane i wykonane stacje bazowe mają taką charakterystykę, że najsilniejsze promieniowanie jest kierowane poziomo, czyli prostopadle do pionowego ustawienia anteny. Na bliższą dalszą odległość od najbliższej anteny kierowane jest słabsze promieniowanie. W rezultacie efekt jest taki, że strefa zasięgu danej stacji jest możliwie duża i zminimalizowane jest emitowanie energii przy małych odległościach. Wiele jednak zależy od ukształtowania terenu, co skutkuje zróżnicowaniem rozkładu pola elektromagnetycznego. W praktyce można przyjąć, że największa wartość promieniowania nadajnika stacji bazowej jest w odległości 15-60 m od samego nadajnika. Oznacza to, że jeśli ktoś mieszka w budynku na dachu którego jest zamontowany nadajnik, to nie jest on narażony na promieniowanie większe niż 0,01 W/m2, które jest bezpieczne dla człowieka. Dodatkowo sygnał jest tłumiony w znacznym stopniu przez dach budynku. Wszystkie nadajniki mają tak dobrane moce, że nie powinny szkodzić one stopniu środowisku biologicznemu. Istnieją standardy dokładnie opisujące sposoby umieszczania i instalowania nadajników. Jedno jest pewne, wszędzie tam gdzie jest zasięg jakiejkolwiek sieci komórkowej jesteśmy pod wpływem promieniowania emitowanego przez nadajnik stacji bazowej. Jeśli chodzi o telefony to sprawa przedstawia się troszeczkę inaczej. Starsze aparaty z sieci analogowej (w Polsce - Centertela), potrafiły emitować znaczne ilości mocy sięgające od 2 do 8 W, a w przypadkach aparatów samochodowych przekraczały nawet 25 W. Jeśli chodzi o współczesne telefony cyfrowe, to maksymalna moc z jaką może pracować nadajnik telefonu komórkowego osiąga 2W. Jednak zasadnicza różnica polega na sposobie nadawania przez telefony obu rodzajów sieci. Analogowe aparaty nadawały przez cały czas rozmowy moc średnią, która była równa mocy szczytowej (około 2W). Natomiast nadajniki telefonów sieci GSM, ze względu na sposób transmisji sygnału nadaję krótkimi paczkami impulsów. Współczesne telefony komórkowe są wyposażone w specjalny system regulacji mocy, dzięki temu regulują swoją moc nadawania w zależności od parametrów sieci i warunków w jakich się znajdują w danej chwili. Publikowane informację, w tym również wyniki badań wskazują, że promieniowanie telefonów komórkowych wywołuje w organizmie człowieka wiele zaburzeń. Nie prawidłowości te mają najczęściej charakter krótkotrwały, jednak część z nich może prowadzić do poważnych dolegliwości i chorób.
 
ESM120Najczęściej wymienia się następujące efekty obserwowane u użytkowników telefonów kom.:
 • ból głowy, zawroty, bezsenność
 • wzrost ciśnienia krwi
 • zaburzenia pamięci (krótkotrwała utrata pamięci)
 • zaburzenia wzroku
 • zaburzenia słuchu
Niektóre badania dowodzą, że telefony mają bardziej szkodliwy wpływ na dzieci. Pochłanianie części energii powoduje miejscowy wzrost temperatury tkanek. Podwyższenie temperatury tkanki może spowodować reakcje fizjologiczne oraz termoregulacyjnych prowadzącym do ograniczenia zdolności psychofizycznych.

W celu monitorowana oddziaływania pola na człowieka firma Maschek (którego jesteśmy autoryzowanym partnerem w Polsce) opracowała przyrząd do monitorowania i pomiaru promieniowania pola elektromagnetycznego model ESM 120.
ESM 120 jest innowacyjnym urządzeniem do pomiaru współczynnika SAR dla częstotliwości GSM 900 oraz 1800 MHz.Urządzenie umożliwia szybki pomiar SAR wytwarzany przez telefony komórkowe oraz anteny nadawcze itp. ESM -120 rozwiązuje problem pomiaru promieniowania w niekorzystnych warunkach (takich jak jazda pociągiem, samolotem, w tunelu) kiedy moc transmisji rośnie, aby utrzymać połączenie. W urządzeniu wykorzystana jest najnowsza technologia, która pozwala mierzyć SAR w czasie rzeczywistym. Pomiar wykonywany jest za pomocą sensora HF. Urządzenie dokonuje pomiaru zgodnie z normą ANSI C95.1-199 (wg. normy dokładność do 1 g masy tkanki). Podczas pomiaru telefonu komórkowego można zarejestrować ton generatora impulsów. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze i pozwala na zmianę zakresu pomiaru przez przeskalowanie bargrafu (0.2 W/kg, 2 W/kg, 20 W/kg). Urządzenie może być skalibrowane jak i zaprogramowane z komputera PC.
Dane techniczne ESM 120:
  • Pomiar SAR w czasie rzeczywistym
  • Zakres pomiaru od 0.001 W/kg do 20 W/kg
  • Precyzja: ±30% (900 MHz)
  • Próbkowanie: 2 kHz, reprezentacja dziesiętna 2 Hz
  • Zakres częstotliwości: GSM 900 & GSM 1800
  • Automatyczny zakres pomiaru
  • Zasilanie: 6 baterii AA
  • Czas pracy : 80 godzin
  • Izotropowa precyzja próbkowania
  • Wymiary: 220 mm x 200 mm x 290 mm
  • Waga urządzenia: 4.8 kg
 
Dużą zaletą urządzenia jest specjalnie dla niego napisane oprogramowanie GRAPH ESM 120, który pracuje poprawnie z komputerem PC (program kompatybilny ze środowiskiem Windows™) . Komunikacja miedzy komputerem i ESM 120 odbywa się za pomocą złączę RS232. Urządzenie łączymy z komputerem za pomocą kabla światłowodowego i przetwornika. Program pozwala nam na obserwacje SAR oraz mocy, kontroli pomiędzy stacją bazową i telefonem komórkowym na przebiegu czasowym. ESM 120 może być sterowany na odległość.
 
Zamieszczony zrzut z programu Graph ESM 120 prezentuje przykładowy tryb wyświetlania mierzonej wartości.
 
rozklad pola
 
Wyposażenie: Miernika wyposażony jest w kabel światłowodowy (do transmisji danych ), instrukcje obsługi, certyfikat kalibracyjny, konwerter RS232/światłowód, program Graph ESM 120,zabezpieczającą walizką transportową
 
Pomiary urządzeniem można prowadzić przez 80 godzin. ESM 120 został zaprojektowany do przenośnego pomiaru. Urządzenie posiada podświetlany wyświetlacz LCD na którym wyświetlana jest wartość zmierzona i zakres częstotliwości oraz bargraf.

Operator ma możliwość przesłania zapisanych danych w postaci graficznego rozkładu SAR. Dzięki czemu możemy otrzymać bardzo dokładny i wiarygodny sposób zapisu poziomu SAR w miejscu w którym znajduje się urządzenie. Operator urządzenia ma możliwość przełączenie wartości pomiaru pomiędzy wartością maksymalną a wartością skuteczną ( RMS ) promieniowania.
 
Główne zastosowanie: sprawdzanie szkodliwego działania promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu nadajników (stacji bazowych GSM) jak i odbiorników (aparatów telefonicznych).
 
Przyrząd dedykowany jest dla:
 • Ośrodków badawczych
 • Operatorów GSM
 • Producentów telefonów komórkowych
 • Osób wrażliwych na działanie promieniowania pola elektromagnetycznego
 
Sprawdź promieniowanie swojego telefonu !!!

MASCHEK
Miernik ESM 120
(pdf; 650 kB)
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA