EMC I SYSTEMY POMIAROWE
 
ESM 140 - Dozymetr GSM
maschek
ESM 140 - dozymetr GSM (GSM 900 & GSM 1800, DECT, UMTS, WLAN, IEEE 802)
 
W dzisiejszej dobie rozwoju telefonii komórkowej oraz komunikacji bezprzewodowej (Bluetooth, WiFi, Zigbee oraz IEEE 802) istotny staje się monitoring i pomiar pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez urządzenia działające na częstotliwościach komunikacyjnych. Obecnie najważniejszym systemem telefonii komórkowej jest cyfrowy system telefonii ruchomej GSM (ang. Globar System of Mobile Communications). Transmisja w systemie GSM odbywa się w trybie dupleksowym ,a zatem konieczne jest wykorzystanie podwójnego kanału transmisyjnego. W systemie GSM 900 MHz wydziela się oddzielnie pasmo częstotliwości kanałów transmisji od stacji ruchomej do stacji bazowej tzw. kanał "w górę" (880 - 915 MHz) i oddzielnie pasmo do tworzenia kanałów "w dół " (935 - 960 MHz ), tj. od stacji bazowych do stacji ruchomej. Kanał transmisyjny jest tworzony nie tylko przez podział częstotliwości, ale także przydział szczelin czasowych. Transmisja w systemie GSM 900 odbywa się pulsowo z wykorzystaniem jednego ze 124 podwójnych kanałów częstotliwościowych. Natomiast w systemie GSM 1800 wydziela się 374 kanały częstotliwościowe (podwójne).
Podczas inicjowania transmisji w systemie GSM następuje jednoczesny odbieranie i wysyłanie sygnału fali elektromagnetycznej zmodulowanej impulsowo i zakodowanej cyfrowo.
 
Pole magnetyczne występujące w systemie cyfrowym charakteryzuje się tym, że co pewien czas jest przesyłany sygnał impulsowy o większej amplitudzie niż w systemie analogowym. Przez to organizm ludzki jest wystawiany na skokowe zmiany sygnałów elektromagnetycznych.
 
Teoretycznie fale elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe należą do mikrofal, gdyż ich częstotliwość mieści się w przedziale 300 MHz - 300 GHZ (Sieć NMT - 450 MHZ, GSM 800, 900, 1800, 1900 MHz). Zaburzenia w strukturze komórkowej mózgu, a co za tym idzie uszkodzenia DNA powodują fale jonizujące. Ich długość jest jednak mniejsza od 0,1 mm, natomiast długość fal emitowanych przez telefony komórkowe mieści się w zakresie od 15 cm do 30 cm. Nie jest prawdą, że z powodu używania telefonu komórkowego ciało może ulec poparzeniu (moc telefonu jest za mała).
Fale o mniejszej długości mogą mimo wszystko powodować szkodliwe następstwa, jeżeli emitowane są ze zbyt dużą mocą BTS-u. Promieniowanie z zakresu fal radiowych tj. do 300 GHz jest promieniowaniem niejonizującym. Nie oznacza to że promieniowanie niejonizujące nie jest szkodliwe, w skrajnych przypadkach gdy intensywność promieniowania jest ekstremalnie duża może ono powodować niszczący i stanowić poważne zagrożenia zdrowia. W raportach z badań nad bezpośrednim działaniem silnych pól elektromagnetycznych na organizmy żywe rozróżnia się ogólnie efekt termiczny. W zakresie częstotliwości radiowych wartości progowe gęstości prądu powodują efekty w tkankach pobudliwych rosną. Wzrasta także intensywność absorpcji energii elektromagnetycznej przez ciało człowieka i pojawia się efekt termiczny. Skutkiem wnikania pola w ciało człowieka jest wzrost temperatury tkanek. Przyrost temperatury zależy o wielu czynników m.in. od częstotliwości, parametrów elektrycznych tkanek, intensywności pola a także od indywidualnych cech osoby podlegającej ekspozycji. Publikowane informacje, w tym również wyniki badań wskazują, że promieniowanie telefonów komórkowych wywołuje w organizmie człowieka wiele zaburzeń. Nie prawidłowości te mają najczęściej charakter krótkotrwały, jednak część z nich może prowadzić do poważnych dolegliwości i chorób.
ESM140 Najczęściej wymienia następujące efekty obserwowane
u użytkowników telefonów kom.:
 • ból głowy, zawroty, bezsenność
 • wzrost ciśnienia krwi
 • zaburzenia pamięci (krótkotrwała utrata pamięci)
 • zaburzenia wzroku
 • zaburzenia słuchu
ESM140
Kobiety w ciąży powinny ograniczać korzystanie z telefonów komórkowych. Pole elektromagnetyczne ma niekorzystny wpływ na płód. Zbyt częste przebywanie w wysokim natężeniu pola elektromagnetycznego może nawet spowodować poronienie.
Obawa ludności przed szkodliwym działaniem pola elektromagnetycznego jest więc uzasadniona.
 
W Polsce obowiązują niezależne przepisy ochronne związane z narażeniem na pola elektromagnetyczne dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy. Te pierwsze reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów z 30 października 2003 (DZ. U. Nr 192 , Poz.1883). Dla zakresu częstotliwości używanego w GSM ustalono dopuszczalną wartość natężenia pola elektrycznego na poziomie 7 V/m dla populacji generalnej. Natomiast natężenie PEM, na stanowisku pracy w 8 godzinnym dziennej ekspozycji, normalizuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych natężeń w środowisku pracy (Dz.U nr 217, poz 1833, 18.12.2002). Dopuszczalne natężenie PEM normalizujące przez ministra jest równe 20 V/m.
 
Do rozwiania obaw ludności może mam służyć przedstawiany dozymetr. Czym jest dozymetr? Teoretycznie dozymetr jest to przyrząd do pomiaru indywidualnej dawki promieniowania gamma (wysokoenergetyczne pole elektromagnetycznego), otrzymanej przez człowieka w strefie występowania pola elektromagnetycznego. Natomiast dla telefonii komórkowej następuje transmisja fali elektromagnetycznej z zakresu mikrofal. Telefony komórkowe są to nadajniki malej mocy, ogóle nie przekraczającej wartości 2 W. Biorąc pod uwagę niekorzystny wpływ pola zostały utworzone międzynarodowe limity emisji dla poszczególnych częstotliwości działania urządzeń w celu zmniejszenia szkodliwości pola ektromagnetycznego dla zdrowia człowieka.
 
W celu kontrolowania oddziaływania pola na człowieka firma Maschek (którego jesteśmy autoryzowanym partnerem w Polsce) opracowała przyrząd do monitorowania i pomiaru pola elektromagnetycznego ESM 140.
 
ESM 140, jest innowacyjnym urządzeniem, które rejestruje częstotliwość pola w bliskim otoczeniu człowieka, wytwarzanym przez urządzenie do komunikacji bezprzewodowej. Miernik ten mierzy wartość poziomów natężeń pola elektrycznego dla poszczególnych częstotliwości.
Samo urządzenie nie wytwarza żadnego promieniowania o wysokiej częstotliwości ,więc jest odpowiednie dla osób, które mają dużą czułość elektryczna oraz do badań epidemiologicznych o minimalnej mocy pola.
Problem pomiaru w środowisku niekorzystnym (w samolocie, samochodzie, pociągu tunelach) może być mierzony bardo prosto, ponieważ w tych miejscach moc transmisji pola rośnie. ESM 140 posiada złącze USB dla transferu danych oraz ładowania baterii. Pomiar następuje bardzo prosto przez naciśniecie przycisku. Wszystkie ważne operacje wykonywane przez urządzenie są wyświetlane przez diodę (ładowanie baterii, baterie naładowane, przesyłanie danych, pomiar). Przyrząd może mierzyć szeroki zakres częstotliwości GSM 900 oraz GSM 1800, a także dla częstotliwości DECT, UMTS, WLAN.
 
Dużą zaletą urządzenia jest specjalnie dla niego napisane oprogramowanie GRAPH ESM 140, który pracuje poprawnie z komputerem PC (program kompatybilny ze środowiskiem Windows™) . Komunikacja miedzy komputerem i ESM 140 odbywa się za pomocą złącze USB. Zamieszczone zrzut z programu Graph ESM 140 prezentuje przykładowy tryb wyświetlania mierzonej wartości.
rozklad pola
 
Podczas pomiaru czas jest określony (co do sekundy), ESM 140 zaczyna pomiar automatycznie, moment zakończenia jest również zarejestrowany w dziedzinie czasu. Na 8-miu kanałach sygnały są mierzone jednocześnie oraz sczytywane z pamięci w celu sprawdzeniu dostarczającego miejsca dla 130,000 pomiarów dla każdego kanału.

Każdy pomiar posiada swój unikalny numer identyfikacyjny. Dane z pomiaru są wyświetlane w postaci wykresu automatycznie. Poszczególne, interesujące nas części pomiaru, możemy powiększyć za pomocą myszki.
 
Dane techniczne ESM 140:
 • Wysoka czułość 10 mV/m
 • Zakres pomiaru od 0.01 V/m do 5 V/m
 • Czułość: ±2 dB dla wolnego pola (średni zakres częstotliwości)
 • Zakres częstotliwości: GSM-900 (wysyłanie jak i ściąganie danych), GSM 1800 (wysyłanie jak i ściąganie danych), DECT, UMTS (wysyłanie jak i ściąganie danych), WLAN
 • Pojemność pamięci: 130000 zapisów dla każdego z 8-miu kanałów
 • Czas próbkowania: od 0.5 s do 10 s
 • Pomiar minimalnego jak i maksymalnego siły pola
 • Do 6-ciu dni pomiarów bez konieczności ładowania
 • Czas ładowania urządzenia: 90 minut (przy całkowitym rozładowaniu baterii)
 • Wymiary: 47 mm x 106 mm x 28 mm
 
Wyposażenie: Miernika wyposażony jest w kabel USB (do transmisji danych i ładowania), instrukcje obsługi, certyfikat kalibracyjny, program Graph ESM 140, zabezpieczająca walizka transportowa.
Pomiary urządzeniem można prowadzić przez 6 dni bez potrzeby doładowania. Proces pełnego ładowania trwa 90 minut (jeśli baterie są całkowicie rozładowane) i jest sygnalizowane przez urządzenie. ESM 140 został zaprojektowany do przenośnego pomiaru. Jest lekki i może być mocowany na ręce za pomocą paska.
Operator ma możliwość przesłania zapisanych danych w postaci graficznego rozkładu pola jak i plik tekstowy. Maksymalnie na 8-miu kanałach można przesłać jak i odebrać 130,000 pomiarów na kanał. Dzięki czemu możemy bardzo dokładny i wiarygodny zapis poziomu pola elektrycznego w miejscu w którym znajduje się urządzenie.
Główne zastosowanie: wyszukiwanie najkorzystniejszych, z punktu widzenia promieniowania elektromagnetycznego (w paśmie GSM) miejsca do pracy i wypoczynku.
 
Przyrząd dedykowany jest dla:
 • Jednostek naukowo-badawczych
 • Ośrodków medycyny pracy
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Instytutów i Uczelni Wyższych
 • Ośrodków rekreacji i wypoczynku np.: SPA
 • Osób prywatnych

MASCHEK
Miernik ESM 140
(pdf; 670 kB)
 
Literatura:
1. Karwowski Andrzej: "Numeryczna dozymetria pól elektromagnetycznych w telefonii komórkowej ",Przegląd Elektrotechniczny nr 11/2002 str.305-308
2. Paweł Bieńkowski, Wiesław Falkiewicz: "Pomiary pola elektromagnetycznego od stacji bazowych GSM w świetle polskich przepisów ochronnych"
3. Kuciński Stefan: "Wpływ telefonii komórkowej na zdrowie człowieka"
4. Nawrocki T.: "Komputerowe systemy pomiarowe"
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA