EMC I SYSTEMY POMIAROWE
 
ROLA BADAŃ EMC W TECHNICE LOTNICZEJ
 
 
Ostatnie badania FAA (Fedaral Aviation Admistration - Zarząd Lotnictwa Cywilnego, USA) wykazują, że przeciętny samolot cywilny jest narażony na wyładowania atmosferyczne (oddziaływania piorunowe) co 1000 godzin. Dotyczy to oczywiście tylko czasu przebywania samolotu w powietrzu. Jednoznacznie to potwierdza potrzebę testów wszystkich jednostek latających w zakresie odporności na impulsy piorunowe. Zjawiska te różnią się od siebie parametrami takimi jak: amplituda przebiegu prądowego, przenoszona energia, kształt impulsu prądowego.
 
REALNE ZJAWISKA W TECHNICE LOTNICZEJ I WYNIKAJĄCY STĄD PRZEDMIOT BADAŃ EMC:
 
W praktyce dla techniki lotniczej stosuje się dwa podstawowe badania odporności na wyładowania piorunowe:
  • bezpośredni wpływ impulsu (prądu i napięcia)
  • pośredni wpływ - efekt wyindukowania się prądu i napięcia w obwodach narażonych pośrednio na kontakt ze zjawiskiem atmosferycznym
 
Normy, z podstawowymi w tej grupie: MIL-STD-464 i DO 160, wprowadzają wymagania odnośnie obu typów narażeń: bezpośredniego i pośredniego. Specyfi kują również dokładne sekwencje aplikowanych impulsów i ich poziomy testowe. Normy RTCA/DO 160 część 22 wymieniają 3 sekwencje impulsów używanych do symulowania wpływu wyładowań atmosferycznych. Są to:
  • pojedynczy udar (SS - Single Stroke)
  • wielokrotny udar (MS - Multiple Stroke)
  • wielokrotny ciąg impulsów Burst (MB - Multiple Burst)
 
Czasy narastania dla przytoczonych wcześniej zdarzeń: wielokrotnych udarów (MS) i ciągów impulsów Burst (MB) zostały określone po raz pierwszy w trzecim wydaniu DO 160D. Jednak już znacznie wcześniej występowały wyraźne sugestie na ten temat w dokumentach takich jak: AC 20-136 (FAA) oraz w specyfikacjach producentów lotniczych.
 
Jako dodatkowe, obok wyładowań atmosferycznych, pojawiają się zdarzenia o znacznie mniejszej energii - powodowane przez efekty łączeniowe i inne zjawiska np. wyładowania elektryczności statycznej. Są one opisane w normach: DO 160 część: 17, 19 i 25.
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA