EMC I SYSTEMY POMIAROWE
 
Odpowiednie normy dla urządzeń lotniczych
Do tych badań konieczne są właściwie zaprojektowane i skonfigurowane systemy pomiarowe. Dzięki naszej umowie o współpracy z firmą EMC Partner, jedynym wytwórcą działającym przede wszystkim na potrzeby wojskowe i lotnicze, jesteśmy w stanie spełnić wymagania norm lotniczych w zakresie poniższych zjawisk:
 
POJEDYNCZE UDARY (SS - Single Stroke)
Pojedyncze udary stosowane są do oceny wrażliwości oraz podatności na zniszczenia komponentów, podsystemów i całych urządzeń lotniczych. Impulsy są wprowadzane do poszczególnych PIN-ów, jak i całych wiązek kablowych.
Narażanie kolejnych PIN-ów udarami, ma na celu sprawdzenie wytrzymałości użytych dielektryków oraz ocenę różnic w przypadku zniszczeń komponentów (w zależność od odległości oddziaływania zaburzenia, znaczenia w całym systemie, łatwości wymiany). Testy wiązek kablowych są wykonywane przy pomocy sondy do wstrzykiwania zaburzeń. Są prowadzone w czasie pracy i pełnej funkcjonalności urządzenia pozwalając wyznaczyć granicę odporności.
 
Nasze rozwiązanie sprzętowe dla przebiegów:
WF1, WF4, WF5A, WF5B » MIG 0600SS (EMC Partner)
WF1, WF4, WF5A » MIG 0618SS (EMC Partner)

WIELOKROTNE UDARY (MS - Multiple Stroke)
Wielokrotne udary są wprowadzane w celu oszacowania kompatybilności elektromagnetycznej całych systemów i ich obwodów. Typowe zdarzenie piorunowe składa się z kilku udarów o sporej wartości natężenia prądu pojawiających się zaraz po głównym wyładowaniu. Odstępy czasowe pomiędzy nimi to pojedyncze milisekundy. Całość podąża kanałem wytyczonym przez główne wyładowanie. Źródłem napędzającym to zdarzenie są również mikrozjawiska zachodzące w obszarze kanału piorunowego.

Nasze rozwiązanie sprzętowe dla przebiegów:
WF1, WF4, WF5A, WF5B » MIG 0600MS (EMC Partner)
WF2, WF3 (1 MHz & 10 MHz) » MIG OS-MB (EMC Partner)
WF2, WF3 (1 MHz & 10 MHz), WF6H » MIG OS-MB-EXT (EMC Partner)

WIELOKROTNE CIĄGI IMPULSÓW BURST (MB - Multiple Burst)
Symulują przebieg i rozładowanie lidera (głównego kanału piorunowego) i jego odgałęzień w układzie/ instalacji samolotu. Największe amplitudy i energie impulsów występują w chwili kontaktu lidera z samolotem. Odpowiedź czasowa wydłuża się proporcjonalnie do wartości pola magnetycznego zewnętrznego środowiska wokół samolotu. Typowa odpowiedź impulsowa w dziedzinie czasu ma przebieg sinusoidalnie gasnący (współczynnik 3) w zakresie częstotliwości 1 a 10 MHz.
 
Nasze rozwiązanie sprzętowe dla przebiegów:
WF1, WF4, WF5A, WF5B » MIG 0600MS (EMC Partner)
WF2, WF3 (1 MHz & 10 MHz) » MIG OS-MB (EMC Partner)
WF2, WF3 (1M Hz & 10 MHz), WF6H » MIG OS-MB-EXT (EMC Partner)

IMPULSY NAPIĘCIOWE
Pojawiające się w liniach zasilania AC i DC krótkotrwałe impulsy napięciowe, wynikają ze zjawisk przełączania i przenoszą się drogą przewodzenia i sprzęgania. Są one wiedzione przewodami pojawiając się na zaciskach, złączach i PIN-ach podłączonych do zasilania urządzeń. Zaburzenia w liniach zasilania zmiennego AC mogą pojawiać się jako zsynchronizowane z kątem przełączania w linii np. zasilającej 400Hz.
 
Nasze rozwiązanie sprzętowe: MIG 2000-6 (EMC Partner)

WRAŻLIWOŚĆ NA ZAINDUKOWANE SYGNAŁY
Tego typu przebiegi pochodzące od efektów przełączania układów o charakterze indukcyjnym pojawiają sięw instalacji samolotu bardzo często i mogą powodować niekorzystny wpływ na obiekty o dużej wrażliwości. Zdarzenia te są przewodzone kablami od źródła zaburzeń aż do poszczególnych złącz i obwodów na pokładzie samolotu (przenoszenie galwaniczne). Impulsy te występują najczęściej w pokładowym sprzęcie zasilającym i ich parametry powiązane są z częstotliwością zasilania i harmonicznymi występującymi w tych obwodach.
 
Nasze rozwiązanie sprzętowe: MIG 2000-6 (EMC Partner)

WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ (ESD)
Występująca w samolotach niska wilgotność względna i niska temperatura w połączeniu z bardzo częstym stosowaniem materiałów syntetycznych na pokładzie (podłogi, siedzenia, ściany) sprzyja gromadzeniu się ładunków elektrycznych na ludziach i przedmiotach. Personel w takich warunkach może zostać naładowany do wartości kilkudziesięciu kV. Może to spowodować wiele uszkodzeń zarówno podczas normalnej pracy jak i w czasie czynności serwisowych.
 
Nasze rozwiązanie sprzętowe: ESD 3000 (EMC Partner)
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA