EMC I SYSTEMY POMIAROWE
 
Proponowane rozwiązania dla urządzeń lotniczych
MIG 0600SS, MIG 0600MS
MIG 0600SS zapewnia przebiegi oznaczone w normach jako: WF1, WF4, WF5A & WF5B. Umożliwia wstrzykiwanie pojedynczych udarów do poszczególnych PIN-ów i całych wiązek kablowych (maksymalny poziom testu: 4). MIG 0600MS to rozwinięcie systemu MIG 0600SS. Posiada dodatkowo funkcję generowania wielokrotnych udarów. Ich konstrukcja jest praktycznie identyczna, także późniejsza modyfikacja z poziomu generowania pojedynczych udarów (SS - Single Stroke) do poziomu wielokrotnych udarów (MS - Multiple Stroke) jest możliwa. Wzory przebiegów wielokrotnych są zdefiniowane tak, aby spełnić wszystkie wymagania odnośnie przebiegu prądowego. Również istnieje możliwość zaimplementowania dodatkowo przebiegów zdefiniowanych przez samego użytkownika. Realizowane jest to poprzez oprogramowanie EMC Partner FW-LOAD, instalowane na komputerze klasy PC i wprowadzające nowe dane do generatora MIG 0600MS. Jeden udar może zawierać maksymalnie 24 impulsy składowe, przy czym amplituda każdego impulsu jest ustawiana dowolnie w zakresie dostępnym dla tego przyrządu.
 
SPECYFIKACJA GENERATORÓW
MIG 0600SS / MIG 0600MS
Generowane przebiegi wg DO 160 WF1, WF4, WF5A i WF5B
WF1 - 6,4/70 µs 15..2000 A
WF4 - 6,4/70 µs 75..1600 V
WF5A - 40/120 µs 75..2000 A
WF5B - 50/500 µs 75..2000 A
Wymiary 550 x 450 x 1800 [mm]
Zasilanie 115 V/230 V - automatycznie przełączane
 
tylko MIG 0600MS
Odstępy czasowe pomiędzy impulsami 10..500 ms
Czas trwania udaru 0,01..50 s
Czas powtarzania 60..999 s
Wydajność impulsowa 25 imp./na każde 10 sekund
Pierwszy peak prądowy A1 160..1600 V
Drugi peak prądowy A2 50..800 V
Wzór udarów Programowalny przez użytkownika

MIG 0618SS
MIG 0618SS zapewnia przebiegi oznaczone w normach jako: WF1, WF4, WF5A. Jest to oddzielny generator dostarczając pojedyncze udary/przebiegi z możliwością osiągania poziomu 5 narażeń, określonego dla wiązek kablowych.
 
SPECYFIKACJA GENERATORA
Generowane przebiegi wg DO 160 WF1, WF4, WF5A
WF1 - 6,4/70 µs 250..4000 A
WF4 - 6,4/70 µs wstrzykiwanie do PIN-ów 125..3200 V
WF4 - 6,4/70 µs wstrzykiwanie do masy 125..3200 V / 6000 A dla 3200 V
WF5A- 40/120 µs wstrzykiwanie do PIN-ów 125..3200 V
WF5A - 40/120 µs wstrzykiwanie do masy 400..6000 A / 6000 A dla 6000 V
Wymiary 610 x 680 x 1020 [mm]
Masa 170 kg
Zasilanie 115 V/230 V - automatycznie przełączane
 
AKCESORIA
 • DN-LISN160-32
  Sieć odsprzęgająca do testów wiązek kablowych i wstrzykiwania zaburzeń w płaszczyznę masy
  Zastosowanie: Zapewnienie wymaganej impedancji dla testów odporności na impulsowe przebiegi wg DO 160 część 22.
  (Dla systemów: MIG 0600SS, MIG 0600MS, MIG O618SS)
 • CN-GI-CI
  Transformator sprzęgający używany w testach dla przebiegów:
  WF1, WF5A, WF5B.
  Zastosowanie: Wstrzykiwanie zaburzeń do wiązek kablowych i płaszczyzn masy, zgodnie z DO 160 część 22
 • NW-MS-LEVEL 1
  Zewnętrzna skrzynka zapewniająca wymagane tłumienie tak, aby osiągnąć poziom 1 - prądu i napięcia.
  Zastosowanie: Dla pojedynczych i wielokrotnych udarów zgodnie z DO 160 część 22.
 • I-PROBE-MS
  Szerokopasmowy przetwornik prądowy, posiadający otwarty obwód minimalizujący zaburzenia w torze pomiarowym (tor prądowy)
  Zastosowanie: pomiar prądu (kształt i amplituda) dla przebiegów WF1, WF4, WF5 w torach kablowych podłączonych do EUT wg normy DO 160D część 22
 
SCHEMATY SYSTEMÓW DLA PRZEBIEGÓW WF1, WF4, WF5A ORAZ WF5B
Poniższe schematy przedstawiają konfigurację wymaganą przy prowadzeniu testów w obszarze pojedynczych, wielokrotnych udarów i udarów wstrzykiwanych do poszczególnych PIN-ów zgodnie z wymaganiami DO 160 część 22.
 • Indukowanie przebiegów w kablach
  Sprzęgacz CN-GI-CI jest stosowany do wprowadzania impulsów WF1, WF5A, WF5B do okablowania EUT.
  Przebiegi są indukowane w kablach przyłączeniowych i zasilających.
 • Indukowanie przebiegów w płaszczyźnie masy
  Sprzęgacz CN-GI-CI jest stosowany do wprowadzania impulsów WF4, WF5 do kabli masowych. Impulsy są wprowadzane pomiędzy ekrany kablowe a ścieżkę powrotną do płaszczyzny lokalnego uziemienia.
 • Wstrzykiwanie zaburzeń w PIN-y
  Przebiegi WF3, WF4, WF5 są aplikowane bezpośrednio z wyjścia generatora do odpowiedniego PIN-u złącza EUT - zazwyczaj pomiędzy każdy z PIN-ów a właściwy punkt uziemienia.
POJEDYNCZE UDARY
 
 
WIELOKROTNE UDARY
 
 
WSTRZYKIWANIE ZABURZEŃ W PIN’Y
 

MIG OS-MB
MIG OS-MB zapewnia przebiegi oznaczone w normach jako: WF2 - wielokrotne udary i WF3 (1 MHz & 10 MHz) - wielokrotne ciągi impulsów Burst przykładane do wiązek kablowych. Unikatowy w swojej klasie, ponieważ posiada zdolność prowadzenia badań wg wszystkich prądowych wymagań dla wielokrotnych udarów i wielokrotnych impulsów Burst. Również użytkownik może sam zdefi niować i wprowadzić do przyrządu dowolny, nowy wzór przebiegu, co daje w praktyce nieograniczone możliwości użytkownikowi w określaniu wymagań.
 
SPECYFIKACJA GENERATORA
Generowane przebiegi wg DO 160 WF2, WF3
WF2 - 0,1/6,4 µs 40..1600 V / 320 A dla 1600 V
WF3 - 1 MHz 80..3200 V / 128 A dla 3200 V
WF3 - 10 MHz 80..3200 V / 120 A dla 3200 V
 
WIELOKROTNE UDARY:
Odstępy czasowe pomiędzy impulsami 10..500 ms
Czas trwania 0,01..2 s
Czas powtarzania 2..999 s
Wydajność impulsowa 30 imp./na każde 2 sekundy
Wzór udarów Programowalny przez użytkownika
 
WIELOKROTNE CIĄGI IMPULSÓW BURST:
WF3 - 1 MHz 128 A dla 3200V
WF3 - 10 MHz 120 A dla 3200V
Czas powtarzania 10 µs..10 ms
Czas trwania 0,001..2 s
Wzór udarów Programowalny przez użytkownika

AKCESORIA:
 • MIG-OS-MB-EXT
  Dodatkowa rama - zwiększa możliwości systemu MIG-OS-MB zapewniając wyższe poziomy testowe i dodatkowe przebiegi. Rozszerzenie jest automatycznie rozpoznawane i sterowane przez wewnętrzne oprogramowanie generatora MIG-OS-MB.
Poniżej zestawiono dostępne moduły, które można umieścić w ramie.
 • NW-WF2-FS
  Dodatkowo przebieg WF2: 0,1/6,4 µs - generator osiąga poziom 5 dla pojedynczych udarów lub pierwszego udaru z ciągu.
 • NW-WF2-SS
  Dodatkowo przebieg WF2: 0,1/6,4 µs - generator osiąga poziom 5 dla dalszych udarów (kolejnych po pierwszym).
  Definicja MS (wielokrotnego udaru): 1A 100%, 23D/2 50% w ciągu 2 sekund losowo wprowadzane w czasie 50..110 ms. Wymagany dodatkowo układ NW-WF2-FS.
 • NW-WF3-1M-FS
  Dodatkowo przebieg WF3: 1MHz - generator osiąga poziom 5 dla pojedynczych udarów lub pierwszego udaru z ciągu.
  Nie posiada możliwości generowania impulsów Burst.
 • NW-WF3-1M-SS
  Dodatkowo przebieg WF3: 1 MHz - generator osiąga poziom 5 dla dalszych udarów (kolejnych po pierwszym).
  Nie posiada możliwości generowania impulsów Burst.
  Definicja MS (wielokrotnego udaru): 1A 100%, 13D/2 50% w ciągu 1,5 sekundy losowo wprowadzane w czasie 50..110 ms. Wymagany dodatkowo układ NW-WF3-1M-FS.
 • NW-WF3-10M-FS
  Dodatkowo przebieg WF3: 10 MHz - generator pojedynczych udarów lub pierwszego udaru z ciągu. Nie posiada możliwości generowania impulsów Burst.
 • NW-WF3-10MS-SS
  Dodatkowo przebieg WF3: 10 MHz, generator dalszych udarów (kolejnych po pierwszym). Nie posiada możliwości generowania impulsów Burst.
  Definicja MS (wielokrotnego udaru): 1 A 100%, 13D/2 50% w ciągu 1,5 sekundy losowo wprowadzane w czasie 50..110 ms. Wymagany dodatkowo układ NW-WF3-10M-FS.
 • NW-WF6H-MB
  Dodatkowo przebieg 6H: 0,224 / 4 􀅝s. Zdeklarowany charakter - 14 wielokrotnych ciągów impulsów Burst. Moduł kontrolowany przez generator.
 • CN-MIG-BT
  Transformator sprzęgający dla wiązek kablowych o maksymalnym rozmiarze: 3,5 x 6 [cm]. Zastosowanie: dla przebiegów WF2 i WF3 aż do poziomu 3, zgodnie z normą DO 160 część 22.
 • CN-MIG-BT1
  Transformator sprzęgający dla wiązek kablowych o maksymalnym rozmiarze: 3,5 x 6 [cm]. Zawiera bocznik kalibracyjny o wartości 0,1 Ohm.
  Zastosowanie: Dla wszystkich rodzajów wielokrotnych udarów i ciągów impulsów Burst zgodnie z normą DO 160 część 22.
 • CN-MIG-BT3
  Transformator sprzęgający dla wiązek kablowych o maksymalnej średnicy 8 cm. Zawiera bocznik kalibracyjny o wartości 0,1 Ohm.
  Zastosowanie: Dla wszystkich rodzajów wielokrotnych udarów i ciągów impulsów Burst zgodnie z normą DO 160 część 22.
 • CN-MIG-TT
  Współosiowa końcówka do wstrzykiwania zaburzeń bezpośrednio do PIN-ów. Zapewnia sprzęganie / odsprzęganie AC/DC. Zestaw zawiera zarówno elementy do weryfikacji, jak i konieczne adaptery pomiarowe.
  Zastosowanie:
  Używany z generatorem MIG-OS-MB (dla przebiegów WF2,
  WF3) zgodnie z normą DO 160 część 22.
 • I-PROBE-MB
  Szerokopasmowy przetwornik prądowy posiada otwarty obwód, aby zminimalizować zaburzenia w torze pomiarowym (tor prądowy).
  Zastosowanie: pomiar prądu (kształt i amplituda) dla przebiegów WF2, WF3 w torach kablowych podłączonych do EUT wg normy DO 160D część 22
 
SCHEMATY SYSTEMÓW DLA PRZEBIEGÓW WF2, WF3
Poniższe schematy przedstawiają konfigurację wymaganą przy prowadzeniu testów w obszarze wielokrotnych impulsów Burst i wielokrotnych udarów, oraz udarów wstrzykiwanych do poszczególnych PIN-ów zgodnie z wymaganiami DO 160 część 22.
 • Wstrzykiwanie zaburzeń w PIN-y
  Przebieg WF3 jest aplikowany bezpośrednio z wyjścia generatora z wykorzystaniem sieci CN-MIG-TT do odpowiedniego PIN-u złącza EUT - zazwyczaj pomiędzy każdy z PIN-ów a właściwy punkt uziemienia. EUT podczas testu nie powinno być zasilane.
 • Indukowanie przebiegów w kablach
  Sprzęgacze CN-MIG-BT, CN-MIG-BT1 oraz CN-MIG-BT3 są stosowane do wprowadzania impulsów WF2 i WF3 do kabli przyłączeniowych i zasilających.
 
WSTRZYKIWANIE ZABURZEŃ W PIN-Y
 
 
WIELOKROTNE CIĄGI IMPULSÓW BURST
 
 
WIELOKROTNE UDARY I CIĄGI IMPULSÓW BURST
 

MIG 2000-6
System składa się z: generatora impulsów, sprzęgacza przebiegów zaburzających i synchronizatora impulsów w liniach zasilania dla częstotliwości maksymalnej przebiegów zas. 400 Hz.
To modułowy system bazujący na technologii PLUG-IN. Generujący szeroki zakres różnorodnych impulsów/przebiegów takich jak zawarte w MIL-STD-461E CS 115 i CS 116. Dostępne są również moduły dla wymagań DO160 część 17 (impulsy napięciowe) i część 19 (podatno ść na sygnały sinusoidalne). Unikalna (modułowa) struktura generatora MIG 2000-6 umożliwia zintegrowanie kolejnych modułów tak, aby sprostać specjalnym wymaganiom.
 
SPECYFIKACJA GENERATORA
Fx-DO 160-S17
Generowane przebiegi wg DO 160 Impulsy napięciowe
Zakres amplitudy 100..1100 V
Impedancja źródła 50 Ohm
Czas narastania 1..2 µs
Czas trwania 10 µs ±20%
Powtarzalność Do 2 Hz
Synchronizacja 50 / 60 / 400 Hz
 
Fx-DO 160-S19
Generowane przebiegi wg DO 160 Wrażliwość na zaindukowane sygnały
Zakres amplitudy 100..1100 V
Impedancja źródła 50 Ohm
Czas narastania 1..2 µs
Czas trwania 4 µs
Czas trwania paczki 250 µs
 
AKCESORIA:
 • CN-MIG-BT z trójuzwojeniową pętlą do kalibracji
  Transformator sprzęgający do wiązek kablowych o maksymalnym rozmiarze: 3,5 x 6 [cm].
  Zastosowanie: badanie odporności na impulsy napięciowe zgodnie z DO 160 część 17.
 • VERI50
  Współosiowy, wysokonapięciowy ogranicznik ze zintegrowanym dzielnikiem (50 Ohm).
  Zastosowanie: do używania razem z Fx-DO 160-S17
 • Sync-Adapter
  Układ synchronizacji z sygnałem zasilającym i superpozycji zaburzeń w tory zasilania 50/60 i 400 Hz.
  Zastosowanie: do używania razem z Fx-DO 160-S17
 
SCHEMAT DLA TESTÓW ODPORNOŚCI NA IMPULSY NAPIĘCIOWE I ZAINDUKOWANE PRZEBIEGI
Poniższy schemat przedstawia konfigurację sprzętową konieczną do ykonywania testów zgodnie z wymaganiami DO 160 część 17 i 19.
 

OPROGRAMOWANIE
Do zdalnego sterowania generatorami w zakresie techniki lotniczej konieczna jest jedna z poniższych wersji oprogramowania.
 • GENECS-MIG - relatywnie prosty program, odtwarzający wygląd panelu czołowego rzeczywistego generatora na ekranie komputera PC z dostępem do poszczególnych funkcji. Posiada możliwość redagowania raportu po zakończeniu badań (format: edytor tekstu lub arkusz kalkulacyjny).
 • TEMA Software - znacznie bardziej rozbudowany i bardziej komfortowy program niż GENECS-MIG. Sterowanie i dostęp do wszystkich możliwych funkcji generatorów oraz możliwość tworzenia sekwencji testów. Raport z badań posiada znacznie więcej danych niż wersja zawarta w GENECS.
 

ESD 3000
Generator elektryczności statycznej typ ESD 3000 to lekki, zasilany bateryjnie (bateria w uchwycie) pistolet. Różnoraki wybór dostępnych, wymiennych modułów rozładowczych (DMs) i sieci rozładowczych (DNs) został opracowany specjalnie dla zastosowań lotniczych i wojskowych. Dostępne akcesoria umożliwiają testy dla wyładowań kontaktowych, powietrznych jak i pośrednich w zakresie napięć do 30kV. Struktura symulatora ESD 3000 umożliwia Klientowi realizację bardzo wyspecjalizowanych wymagań i procedur testowych.
 
SCHEMAT DLA TESTÓW ODPORNOŚCI NA IMPULSY ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WG DO 160 CZĘŚĆ 25
 
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA