EMC I SYSTEMY POMIAROWE
 
Odpowiednie normy dla urządzeń wojskowych
DOSTARCZAMY, INTEGRUJEMY I URUCHAMIAMY KOMPLETNE STANOWISKA W ZAKRESIE NORM:
 
MIL-STD-461E CS 115
IMPULSOWE ZABURZENIA WSTRZYKIWANE W KABLE
Generowane są po to by symulować oddziaływanie zjawisk przejściowych będących efektem przełączania przekaźnika - mogą one wywołać rezonans w wiązkach kablowych. Impulsy te są sprzęgane z liniami zasilania i transmisji danych poprzez klamrę wstrzykującą. Metoda odzwierciedla rzeczywiste warunki ułożenia przewodów, gdzie powrót zaburzenia realizowany jest przez strukturę nośną, w której kable są ułożone. Wymagane czasy narastania, opadania impulsów (2µs) i okresy ich trwania są efektem uśrednienia rzeczywistych impulsów przepięciowych i ich zdolności do przekazywania energii. Określona w normie duża częstość powtarzania impulsów jest stosowana po to, aby zapewnić odpowiednią odporność urządzeń.
MIL-STD-461E CS115

Nasze rozwiązanie sprzętowe:
System MIG 2000-6 (EMC Partner)

MIL-STD-461E CS 116
TŁUMIONE/GASNĄCE OSCYLACJE SINUSOIDALNE
Wybrane przebiegi tłumionych oscylacji sinusoidalnych są używane do symulowania przebiegów pojawiających się wskutek narażania przewodów, kabli, wiązek przez zjawiska wyładowań piorunowych, impulsów elektromagnetycznych czy przełączeń w tych przewodach itp. Typowe częstotliwości narażeń zawierają się w zakresie dziesiątek kHz do setek MHz.
MIL-STD-461E CS116

Nasze rozwiązanie sprzętowe:
System MIG 2000-6 (EMC Partner)

MIL-STD-461C
MIL-STD-461C to poprzednia wersja MIL-STD-461E. Jednak jest ciągle stosowana, szczególnie w badaniach sprzętu zainstalowanego kilka lat temu i poddanego uaktualnieniu. MIL-STD-461C zawiera testy: CS115 i CS116 /zawarte w normie MIL-STD-461E/, dodatkowo jednak wymagane są testy: CS06 (impulsy napięciowe - voltage spike).
CS06

Nasze rozwiązanie sprzętowe:
System MIG 2000-6 (EMC Partner)

MIL-STD-1275B
MIL-STD-1275B

Nasze rozwiązanie sprzętowe:
System MIG 2000-6 (EMC Partner)
Norma MIL-STD-1275B dotyczy badań w obwodach zasilania napięciem o wartości 28V w pojazdach samochodowych i odzwierciedla impulsy napięciowe (voltage spikes) wynikające ze zjawisk przełączania zasilania w pojazdach.

NATO (STANAG)
CS-EFA-4

Nasze rozwiązanie sprzętowe:
System MIG 2000-6 (EMC Partner)
Normy NATO dedykowane są do testów elementów składowych systemów oraz zamienników układów (Line Replaceable Units - LRUs) stosowanych we wszelkich układach wojskowych.

Przykład:
NATO SPE-J-00-E-1000 - testy przewidziane w układach montowanych w samolotach Typhoon.

DO 160
KRÓTKOTRWAŁE IMPULSY NAPIĘCIOWE
Pojawiające się w liniach zasilania AC i DC krótkotrwałe impulsy napięciowe, wynikają ze zjawisk przełączania i przenoszą się drogą przewodzenia i sprzęgania. Wiedzione przewodami pojawiają się na zaciskach, złączach i PIN-ach podłączonych do zasilania urządzeń. Zaburzenia w liniach zasilania zmiennego AC mogą się pojawiać jako zsynchronizowane z kątem przełączania np. w linii zasilającej 400 Hz. Wymagania DO 160 odnoszą się do testów cywilnych samolotów. Realizowane przez nas impulsy zamieszczone są w części 17 i 19 DO 160.

Część 17 wymaga narażeń napięciowymi impulsami przepięciowymi w liniach zasilania samolotów.

Część 19 dotyczy indukowania sygnałów w liniach
zasilania w pokładowej sieci samolotów.
DO 160 część 17

Nasze rozwiązanie sprzętowe:
System MIG 2000-6 (EMC Partner)
DO 160 część 19

Nasze rozwiązanie sprzętowe:
System MIG 2000-6 (EMC Partner)

TA 7-490-801
IMPULSY ELEKTROMAGNETYCZNE EMP
Te zdarzenia są generowane po to aby odzwierciedlić elektromagnetyczne skutki detonacji nuklearnej. Charakteryzują się bardzo stromym zboczem narastającym impulsu do amplitudy nawet kilkuset tysięcy woltów. Systemy wojskowe powinny zapewniać odpowiednią wytrzymałość w zderzeniu z tymi zjawiskami.

TA 7-490-801 jest podstawową normą specyfi kującą badanie odporności urządzeń na impulsy EMP (Electromagnetic Pulse) w liniach zasilania zainstalowanych w schronach i bunkrach.
TA 7-490-801

Nasze rozwiązanie sprzętowe:
System MIG 1212EMP (EMC Partner)

WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ ESD
Wyładowania elektrostatyczne mogę być efektem rozładowania nagromadzonej przez ludzi czy urządzenia energii w postaci ładunku elektrycznego. Wypadkowy przebieg fali rozładowczej i poziom testowy, zależny jest od umiejscowienia obiektu i możliwych narażeń. Impulsy ESD w testach komponentów mają znacznie niższe amplitudy niż testy całych pojazdów.
MIL-STD-331B
MIL-STD-23659D
STANAG 4239
  • 30 kV
Główny nacisk w przypadku testów urządzeń wojskowych skierowany jest na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno personelu jak i obiektów. Ze względu na występowanie w technice wojskowej specyficznych układów takich jak: zapłonniki urządzeń eksplodujących, potrzeba testów jest oczywista. Przyjmuje się, że człowiek może naładować się do wartości 25 kV i taką też wartość przyjęto jako poziom badań.
MIL-STD-1576
MIL-STD-1512

Nasze rozwiązanie sprzętowe:
ESD 3000 (EMC Partner)
  • 300 kV
MIL-STD-331B
STANAG 4239 • STANAG 4235
AECTP 500 • STANAG 4370

Nasze rozwiązanie sprzętowe:
ESD 300 kV (EMC Partner)
Oddzielny rozdział to testy odporności na wyładowania elektryczności statycznej w obrębie pojazdów narażonych na naładowanie wysokim napięciem poprzez gromadzenie ładunku elektrycznego na ich powierzchni. Na przykład helikopter potrafi w bardzo krótkim czasie naładować się do wartości 300 kV. Szczególnie niebezpieczne jest to zjawisko dla ludzi, nad którymi znajduje się helikopter lub wyskakujących z naładowanego helikoptera (na zewnątrz). Może wtedy dojść do przypadkowego przekazania ładunku/potencjału. Również amunicja posiadana przez żołnierzy lub podwieszona do helikoptera może zostać przypadkowo zdetonowana.
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA