EMC I SYSTEMY POMIAROWE
 
Proponowane rozwiązania dla urządzeń wojskowych
MIG 2000-6
To modułowy system bazujący na technologii PLUG-IN, generujący szeroki zakres różnorodnych impulsów/przebiegów takich jak zawarte w MIL-STD-461E CS 115 i CS 116. Dodatkowo są dostępne moduły również dla wymagań DO160 część 17 (impulsy napięciowe) i część 19 (podatność na sygnały sinusoidalne). Unikalna modułowa struktura generatora MIG 2000-6 umożliwia zintegrowanie kolejnych modułów tak, aby sprostać specjalnym wymaganiom.
 
ARCHITEKTURA SYSTEMU MIG 2000-6
 • Sprzęganie szeregowe
  Sprzęgacze CN-MIG-BT i CN-MIG-BT2 są używane do wstrzykiwania przepięć wg normy CS 115 i tłumionych przebiegów sinusoidalnych wg normy CS 116
  oraz krótkotrwałych impulsów napięciowych w kable metodą indukcyjną.
 • Sprzęganie szeregowe
  Sprzęgacze CN-MIG-BT i CN-MIG-BT2 są używane do wstrzykiwania przepięć wg normy CS 115 i tłumionych przebiegów sinusoidalnych wg normy CS 116
  oraz krótkotrwałych impulsów napięciowych w kable metodą indukcyjną.
 
 
Częścią procedury pomiarowej musi być weryfikacja każdego przebiegu przepięciowego. Wyposażenie do kalibracji jest niezbędne do sprawdzania kształtu przebiegów narażających dla układu pomiarowego łącznie z elementami sprzęgającymi.
 
SPECYFIKACJA GENERATORA
MIG 2000-6 CS 115
Zakres prądowy dla imp. 100 Ohm 1..10 A
Czas narastania <2 ns
Czas opadania >2 ns
Czas trwania 30 ns
Częstość powtórzeń Max. 30 Hz
 
MIG 2000-6 CS 116 (10 kHz)
Zakres prądowy dla imp. 100 Ohm 0,02..0,2 A
Częstotliwość 10 kHz
Oscylacje 4 przebieg gasnący: 40..50% amplitudy
Częstość powtórzeń Max. 2 Hz
 
MIG 2000-6 CS 116 (100 kHz)
Zakres prądowy dla imp. 100 Ohm 0,2..2 A
Częstotliwość 100 kHz
Oscylacje 4 przebieg gasnący: 40..50% amplitudy
Częstość powtórzeń Max. 2 Hz
 
MIG 2000-6 CS 116 (1 MHz)
Zakres prądowy dla imp. 100 Ohm 1..15 A
Częstotliwość 1 MHz
Oscylacje 4 przebieg gasnący: 40..50% amplitudy
Częstość powtórzeń Max. 2 Hz
 
MIG 2000-6 CS 116 (10 MHz)
Zakres prądowy dla imp. 100 Ohm 2..12 A
Częstotliwość 10 MHz
Oscylacje 4 przebieg gasnący: 40..50% amplitudy
Częstość powtórzeń Max. 2 Hz
 
MIG 2000-6 CS 116 (30 MHz)
Zakres prądowy dla imp. 100 Ohm 2..12 A
Częstotliwość 30 MHz
Oscylacje 4 przebieg gasnący: 40..50% amplitudy
Częstość powtórzeń Max. 2 Hz
 
MIG 2000-6 CS 116 (100 MHz)
Zakres prądowy dla imp. 100 Ohm 1,5..6 A
Częstotliwość 100 MHz
Oscylacje 4 przebieg gasnący: 40..50% amplitudy
Częstość powtórzeń Max. 2 Hz
 
MIG 2000-6 NATO FAST
Przebieg CS-EFA-4
Czas narastania 15..30 ns
Czas trwania 150 ns
Impedancja źródła 50 Ohm
Częstość powtórzeń Max. 10 Hz
Synchronizacja 50 / 60 / 400 Hz
 
MIG 2000-6 NATO SLOW
Przebieg CS-EFA-4
Czas narastania 1..2 µs
Czas trwania 10 µs
Impedancja źródła 50 Ohm
Częstość powtórzeń Max. 10 Hz
Synchronizacja 50 / 60 / 400 Hz
 
 
ROZBUDOWA SYSTEMU:
Doposażenie generatora MIG 2000-6 odbywa się poprzez dołożenie dodatkowej karty impulsowej (PLUG-IN). Nowy moduł jest automatycznie rozpoznawany i integrowany z wewnętrznym programem przyrządu. Poniżej przedstawiono listę aktualnie dostępnych modułów. Jednak na życzenie Klienta mogą zostać zaprojektowane i wykonane indywidualnie również inne moduły:
 • Moduł (PLUG-IN) CS 116-10k10M-SPZ
  Przebieg wg MIL-STD-461E: 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz z większą częstością powtórzeń: 10 Hz.
  Wymagany jest wtedy MIG 2000-6-SPZ
 • Moduł (PLUG-IN) CS 116-30M100M-SPZ
  Przebieg wg MIL-STD-461E: 30 MHz i 100 MHz z większą częstością powtórzeń: 10 Hz.
  Wymagany jest wtedy MIG 2000-6-SPZ
 • Moduł (PLUG-IN) Fx-MIL-100/1000 ns
  Podobny do przebiegu CS 115 wg MIL-STD-461E: czasy narastania/opadania ok. 100 ns, czas trwania:
  1000 ns z większą częstością powtórzeń: 10 Hz. Wymagany jest wtedy MIG 2000-6-SPZ
 • Moduł (PLUG-IN) Fx-MIL-10/200 ns
  Podobny do przebiegu CS 115 wg MIL-STD-461E: czasy narastania/opadania ok. 10 ns, czas trwania:
  200 ns z większą częstością powtórzeń: 10 Hz. Wymagany jest wtedy MIG 2000-6-SPZ
 • Moduł (PLUG-IN) Fx-MIL-1/50 µs
  Podobny do przebiegu CS 115 wg MIL-STD-461E: czasy narastania/opadania ok. 1 µs, czas trwania:
  50 µs z większą częstością powtórzeń: 10 Hz. Wymagany jest wtedy MIG 2000-6-SPZ
 
AKCESORIA:  
Dostępne są różnorodne akcesoria do skompletowania pełnych stanowisk testowych, takie jak np.:
- Transformatory sprzęgające do wstrzykiwania zaburzeń
- Sondy testowe
 • CN-MIG-BT
  Transformator sprzęgający dla wiązek kablowych
  o wymiarach do: 3,5 x 6 [cm].
  Zastosowanie: MIL-STD-461E CS 116 do: 10 MHz
 • CN-MIG-BT2
  Transformator sprzęgający dla wiązek kablowych
  o wymiarach do 3,5 x 6 [cm]. Zawiera bocznik kalibracyjny: 0,1 Ohm.
  Zastosowanie: MIL-STD-461E CS 115 i CS 116 od 10 MHz do 100 MHz.
 • VERI 5
  Współosiowy, wysokonapięciowy ogranicznik
  ze zintegrowanym dzielnikiem (5 Ohm).
  Zastosowanie: do używania razem z modułem NATO-SLOW-10u
 
 • VERI 50
  Współosiowy, wysokonapięciowy ogranicznik
  ze zintegrowanym dzielnikiem (50 Ohm).
  Zastosowanie: do używania razem
  z modułem NATO-FAST-150n.
 • Sync-Adapter
  Synchronizator toru zasilania do superpozycji zaburzeń
  z przebiegami sinusoidalnymi o częstotliwości 50/60 i 400 Hz.
  Zastosowanie: do używania razem z modułami: NATO-FAST, NATO-SLOW.
 • VERI-MIL
  Współosiowy adapter kalibracyjny.
  Zawiera dwa terminatory (50 Ohm/każdy)
  z dzielnikami. Zastosowanie: Kalibrowanie przebiegów generatora
  MIG-2000-6 - do używania razem z CN-MIG-BT i CN-MIG-BT2.

MIG 1212 EMP
Ten generator symuluje wpływ oddziaływania impulsów elektromagnetycznych zaindukowanych w liniach zasilania instalacji wojskowych i cywilnych. Dostarcza impulsy o kształcie: 0,5/50µs i 0,5/250µs. Łącznie z DN-MIG-12-16 (moduł odsprzę gający) może być przewożony pomiędzy punktami zainstalowania urządzeń, co umożliwia testy w dowolnym miejscu.
 
ARCHITEKTURA SYSTEMU MIG 1212 EMP
 
SPECYFIKACJE GENERATORA
 
MIG1212EMP 0,5/250 µs
Zakres napięcia asymetrycznego 1..12 kV
Czas narastania 500 ns
Czas trwania 250 µs
Zakres prądu asymetrycznego 100 A..1,2 kA
Czas narastania 500 ns
Czas trwania 155 µs
 
MIG1212EMP 0,5/50 µs
Zakres napięcia asymetrycznego 1..12 kV
Czas narastania 500 ns
Czas trwania 50 µs
Zakres prądu asymetrycznego 100 A..1,2 kA
Czas narastania 500 ns
Czas trwania 155 µs
 
AKCESORIA:
 • DN-MIG12-16
  Sieć sprzęgająco-odsprzęgajaca - zasilanie jednofazowe do 230 V/3 kVA i trójfazowe 440 V/10 kVA.
  Zastosowanie: Superpozycja impulsów NEMP w tory zasilania.
 • CDN16-450C
  Sieć sprzęgająco-odsprzęgająca - zasilanie jednofazowe do 450 VDC lub max. 400 Hz.
  Może być stosowane przy sprzęganiu zaburzeń: EFT/Burst i Surge.
  Zastosowanie: Superpozycja impulsów NEMP w tory zasilania.

OPROGRAMOWANIE
Do zdalnego sterowania generatorami w zakresie techniki wojskowej konieczna jest jedna z poniższych wersji oprogramowania.
 • GENECS-MIG - relatywnie prosty program, odtwarzający wygląd panelu czołowego rzeczywistego generator na ekranie komputera PC z dostępem do poszczególnych funkcji. Posiada możliwość redagowania raportu po zakończeniu badań (format: edytor tekstu lub arkusz kalkulacyjny).
 • TEMA Software - znacznie bardziej rozbudowany i bardziej komfortowy program niż GENECS-MIG.
  Sterowanie i dostęp do wszystkich możliwych funkcji generatorów oraz możliwość tworzenia sekwencji testów. Raport z badań posiada znacznie więcej danych niż wersja zawarta w GENECS.

ESD 3000
Generator elektryczności statycznej typ ESD 3000 to lekki, zasilany bateryjnie (bateria w uchwycie) pistolet. Różnoraki wybór dostępnych, wymiennych modułów rozładowczych (DMs) i sieci rozładowczych (DNs) został opracowany specjalnie dla zastosowań wojskowych i lotniczych. Dostępne akcesoria umożliwiają testy dla wyładowań kontaktowych, powietrznych jak i pośrednich w zakresie napięć do 30 kV. Struktura symulatora ESD 3000 umożliwia realizację bardzo specjalnych wymaga ń i procedur testowych.
 
 
SPECYFIKACJA GENERATORA
ESD 3000 + DM4
Przebieg Wyładowanie elektryczności statycznej
Sieć rozładowcza 100 pF / 1500 Ohm
Zakres napięcia 0,2..16 kV
 
ESD 3000 + DN4
Przebieg Wyładowanie elektryczności statycznej
Sieć rozładowcza 500 pF / 5000 Ohm
Zakres napięcia 2..30 kV
 
ESD 3000 + DN32-MIL-1
Przebieg Wyładowanie elektryczności statycznej
Sieć rozładowcza 500 pF / 5000 Ohm
Zakres napięcia 2..30 kV
 
ESD 3000 + DN32-MIL-1
Przebieg Wyładowanie elektryczności statycznej
Sieć rozładowcza 500 pF / 500 Ohm
Zakres napięcia 2..30 kV
 
ROZBUDOWA SYSTEMU:
System ESD 3000 może być doposażony tak, aby spełnić szczególne wymagania (np. gdy konieczne są dodatkowe sieci rozładowcze wg specyfikacji Klienta).
 • ESD 3000DM-EXT jest używany w testach, w których może wystąpić eksplozja albo szybka zmiana stanu EUT np. w elementach inicjujących ładunki wybuchowe (zapalniki). Obsługa laboratorium musi być zabezpieczona przez specjalną konfigurację stanowiska pomiarowego wyposażonego w układ kontrolny do sterowania rozładowaniami. Jest to możliwe, ponieważ wszystkie elementy wysokonapięciowe są już zamontowane w konkretnej sieci rozładowczej.
 • ESD 3000 SAFETY-SWITCH jest specjalnym modułem zaprojektowanym do testów bardzo czułych elementów, takich jak półprzewodniki czy zapalniki. Zapewnia eliminację (odprowadzenie) resztkowych ładunków z elektrody pistoletu przed wymaganym rozładowaniem tak, aby nie narażać punktów niegotowych do tego typu badań.
 • TC-MIG24 EXPLOSIVE-DEVICE - to specjalna komora pomiarowa dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi przed możliwymi odłamkami po eksplozji będącej skutkiem wyładowania ESD.
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA