EMC I SYSTEMY POMIAROWE
 

Wyładowania niezupełne

H+H
Wyładowania niezupełne (WNZ) występujące w układach izolacyjnych urządzeń elektrycznych są dynamicznym, nieliniowym zjawiskiem fizycznym wywołującym krótkotrwały przepływ ładunków elektrycznych, ograniczonym jedynie do części powierzchni lub objętości dielektryka. WNZ powstają wewnątrz bąbelków gazu w izolacji płynnej lub wokół elektrod w izolacji gazowej (wyładowanie koronowe). Ze względu na fakt, że występują one z reguły w miejscach, które mogą być utożsamiane z defektami izolacji, ich detekcja, lokalizacja i rozpoznawanie są elementami współczesnej diagnostyki eksploatacyjnej.
 
W jaki sposób aktywność WNZ prowadzi do awarii?
Aktywność WNZ jest ewidencją pogarszania się kondycji urządzenia w prawdopodobieństwie zwiększającego się ryzyka wystąpienia awarii.
Ten proces może się rozwijać aż do czasu, gdy izolacja nie jest w stanie wytrzymać różnicy potencjałów, prowadząc do wyładowania zupełnego, czyli zwarcia.
Podczas aktywności Wyładowań Niezupełnych emitowana jest energia w następujący sposób:
  • Emisja Elektromagnetyczna, w formie fal radiowych, światła i ciepła
  • Emisja Akustyczna, w zakresie słyszalnym i ultradźwiękowym
  • Wydzielanie się gazów, głównie ozonu i tlenków azotu
 
Dlaczego wykonuje się pomiary wyładowań niezupełnych?
Najlepszym rozwiązaniem dla zbadania i poprawienia jakości elementów elektrycznych i elektronicznych oraz zapewnienia ich dalszego rozwoju technologicznego jest pomiar wyładowań niezupełnych. Wynik testu zawiera ważne informacje dotyczące starzenia się izolacji i częstotliwości wyładowań niezupełnych w zależności od przyłożonego napięcia i prądu. Jest to test, który nie niszczy badanego urządzenia i służy jako wskaźnik do ulepszania produktów szczególnie tych, które nie spełniają wymaganych norm. Ryzyko kosztownej naprawy, na przykład użycie nieprawidłowych przewodów zostanie zmniejszone do minimum. Wykrycie wadliwego elementu i wymiana go zanim spowoduje katastrofalną w skutkach awarię to jeden z najważniejszych celów pomiaru wyładowań niezupełnych. ASTAT jako partner firmy H+H oferuje szeroki asortyment przyrządów do pomiaru wyładowań niezupełnych.

H+H High Voltage
H+H to niemiecka korporacja specjalizująca się w technice wysokich napięć. Dzięki serii programów doradczych i kompleksowej obsłudze, oferuje zoptymalizowane techniczne i ekonomiczne rozwiązania problemów w obszarze elektrotechniki testowej dla wyładowań niezupełnych.

Partnerstwa
Partnerstwo firmy H+H z wybranymi specjalistami z Polski (ASTAT), Niemiec, Belgii, Szwajcarii, Francji, Włoszech, i Stanów Zjednoczonych zapewnia najwyższą możliwą elastyczność firmy w zakresie doradztwa i dystrybucji. Udział w Komisjach Standaryzacyjnych zapewnia, firmie H+H wiedzę o najnowszych trendach i osiągnięciach w dziedzinie techniki wysokich napięć.

Wsparcie
Firma ASTAT nie generalizuje klientów, każdy kolejny projekt jest dopasowywany do potrzeb i wymagań zleceniodawcy. Nasi inżynierowie dbają, aby dostarczany do klienta sprzęt spełniał oczekiwania pod względem technicznym jak i ekonomicznym. Firma ASTAT nie sprzedaję tylko i wyłącznie urządzenia, ale całe rozwiązanie, w którego skład wchodzi: dostarczenie i uruchomienie sprzętu pomiarowego, kalibracja i system szkoleń dla personelu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, profesjonalna pomoc techniczna.
Dzięki naszemu ponad 20-letniemu doświadczeniu w dziedzinie elektroniki pomiarowej i badaniach kompatybilności elektromagnetycznej jesteśmy w stanie wykonać kompleksowe projekty, co jest potwierdzone wieloma referencjami jakie otrzymujemy od naszych klientów.
 
TE COMPACT
Najwłaściwsze urządzenie do pomiarów wyładowań niezupełnych w zakresie częstotliwości 0-2,5 MHz. Systemy te są bardzo dokładne i czułe, dlatego potrafią zmierzyć wyładowania niezupełne na poziomie pojedynczych pikokulombów [pC].


H+H
Wyładowania niezupełne
(pdf; 660 kB)
H+H
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA