ENERGETYKA I MIERNICTWO
 

Liczniki energii 3 fazowe,
z certyfikatem MID


   
Licznik energii ASTec

Licznik energii 3-fazowy, 4-przewodowy

ASTec PRO380
Wskaźnik LCD, pomiar półpośredni 5 A lub bezpośredni 100A wskazanie dodatkowych parametrów, certyfikat MID.
 • Wskaźnik LCD
 • Pomiar energii czynnej i biernej oraz U,I,P,Q,S, cosφ, Hz (zmiana wyświetlanych wielkości za pomocą przycisków)
 • Wbudowane wyjście impulsowe
 • Pomiar bezpośredni do 100A
 • Komunikacja Modbus
 • Komunikacja M-Bus
 • Fabryczne nastawy wyświetlanych wielkości w trybie autoprzewijania: kierunek przepływu energii, całkowita energia czynna, sumaryczna moc czynna, liczba impulsów na kWh dla całkowitej energii pobranej i wersja oprogramowania
 • Możliwość zmiany wyświetlanych parametrów w trybie autoprzewijania za pomocą opcjonalnego zestawu sondy lub przy zakupie i wypełnieniu formularza "Nastawy wyświetlanych parametrów"
 • Certyfikat MID*
Licznik energii ASTec PRO380 (pdf; 370 kB)
Instrukcja obsługi ASTec PRO380 (pdf; 850 kB)
Nastawy wyświetlanych parametrów (xls; 50 kB)

Licznik energii ASTec

Licznik energii 3-fazowy, 4-przewodowy UEM80-4D

Wskaźnik LCD, pomiar bezpośredni 80 A, wskazanie dodatkowych parametrów, dostępna komunikacja M-Bus, Modbus RTU, Modbus TCP/IP , certyfikat MID.
 • Klasa dokładności: B
 • Pomiar bezpośredni do 80 A
 • Komunikacja: Modbus RTU (UEM80-4D R), M-Bus (UEM80-D M) oraz Ethernet - Modbus TCP/IP (UEM80-4D E)
 • Pomiar 4 kwadrantowy z rozbiciem na charakter mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa)
 • Pomiar do 30 wielkości elektrycznych
 • Wbudowana pamięć do prowadzenia rejestracji wartości średnich mierzonych wielkości oraz rejestracji wszystkich rodzajów energii
Licznik energii UEM80-4D (pdf; 710 kB)
Instrukcja obsługi UEM80-4D (pdf; 1,3 MB)
Demo dla wersji UEM80-4D E... - Username: demo ; Password: algo2demo

Licznik energii ASTec

Licznik energii 3-fazowy, 4-przewodowy UEM1P5

Wskaźnik LCD, pomiar półpośredni 1/5 A, wskazanie dodatkowych parametrów, programowalna przekładnia prądowa, dostępna komunikacja M-Bus, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, certyfikat MID.
 • Klasa dokładności: B
 • Pomiar półpośredni przez przekładnik prądowy 1/5A
 • Programowalny stosunek przekładni prądowej
 • Komunikacja: Modbus RTU (UEM1P5-4D R), M-Bus (UEM1P5-D M) oraz Ethernet - Modbus TCP/IP (UEM1P5-4D E)
 • Pomiar 4 kwadrantowy z rozbiciem na charakter mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa)
 • Pomiar do 30 wielkości elektrycznych
 • Wbudowana pamięć do prowadzenia rejestracji wartości średnich mierzonych wielkości oraz rejestracji wszystkich rodzajów energii
Licznik energii UEM1P5 (pdf; 710 kB)
Licznik energii UEM1P5 (pdf; 760 kB)
Demo dla wersji UEM1P5-4D E... - Username: demo ; Password: algo2demo

Licznik energii AMT

Licznik energii 3-fazowy, 4-przewodowy

AMT B0x-FxxTIIx
Wskaźnik LCD, pomiar półpośredni 5 A lub bezpośredni 65 A wskazanie dodatkowych parametrów, certyfikat MID.
 • Programowalna przekładnia
 • Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
 • 4 taryfy
 • Certyfikat MID*
 • Komunikacja RS485 lub MESH
Licznik energii AMT...

Licznik energii U189A

Licznik energii 3-fazowy, 4-przewodowy

U189A
Wskaźnik LCD, pomiar bezpośredni 80 A, wskazanie dodatkowych parametrów, certyfikat MID.

Elektroniczny licznik energii czynnej i biernej mierzy energię w sieci 3-fazowej, jest przystosowany do montażu na szynę TH 35 mm. Pomiar energii jest wykonywany zgodnie z normą EN50470-1, EN 50470-3, EN 62053-23, EN 62053-31.
Jest możliwość podłączenia do sieci o częstotliwości 50 Hz. Klasa dokładności B (energia czynna) i 2 (energia bierna).
 • Wskaźnik LCD o ilości cyfr 7+1
 • Pomiar energii czynnej i biernej oraz mocy P, Q i S
 • Wbudowane wyjście impulsowe
 • Pomiar prądu do 80A
 • Możliwość podłączenia zewnętrznych modułów komunikacyjnych: MCIMIDMDB (Modbus RTU), MCIMIDMBU (M-Bus) i MCIMIDETH (TCP/IP LAN)
 • Certyfikat MID*
Licznik energii U189A (pdf; 260 kB)
Instrukcja obsługi U189A (pdf; 430 kB)
U180A - Interfejs Modbus do liczników serii U181x...U189x
U180B - Interfejs M-Bus do liczników serii U181x...U189x
U180C - Interfejs Ethernet do liczników serii U181x...U189x

Licznik energii C70QTL080

Licznik energii 3-fazowy, 4-przewodowy

C70QTL080
Wskaźnik LCD, pomiar bezpośredni 80 A, wskazanie dodatkowych parametrów, certyfikat MID.

Elektroniczny licznik energii czynnej i biernej mierzy energię w sieci 3-fazowej, jest przystosowany do montażu na szynę TH 35 mm. Pomiar energii jest wykonywany zgodnie z normą EN50470-1, EN 50470-3, EN 62053-23, EN 62053-31.
Jest możliwość podłączenia do sieci o częstotliwości 50 Hz. Klasa dokładności B (energia czynna) i 2 (energia bierna).
 • Wskaźnik LCD o ilości cyfr 7+1
 • Pomiar energii czynnej i biernej oraz mocy P, Q i S
 • Wbudowane wyjście impulsowe
 • Pomiar prądu do 80A
 • Możliwość podłączenia zewnętrznych modułów komunikacyjnych: MCIMIDMDB (Modbus RTU), MCIMIDMBU (M-Bus) i MCIMIDETH (TCP/IP LAN)
 • Certyfikat MID*
Licznik energii C70QTL080 (pdf; 290 kB)
Instrukcja obsługi C70QTL080 (pdf; 440 kB)
Moduły komunikacyjne_do_serii_C35...C70 (pdf; 130 kB)

Licznik energii DZT 6006

Licznik energii 3-fazowy, 4-przewodowy

DZT 6006
Wskaźnik LCD, pomiar bezpośredni 100 A, certyfikat MID

Liczniki energii rejestrują energię czynną prądu przemiennego w układzie 3-fazowym. Licznik przeznaczony jest do uniwersalnych pomiarów i rozliczeń w gospodarstwach domowych, przemyśle i budynkach administracyjnych. Pomiar energii jest wykonywany zgodnie z normą EN 50470. Do montażu na szynę TH 35. Klasa dokładności B.
 • Wskaźnik LCD o ilości cyfr 6+1
 • Wbudowane wyjście impulsowe
 • Wersja bezpośrednia do 100 A
 • Certyfikat MID*
Licznik energii DZT 6006 (pdf; 590 kB)

Licznik energii U189B

Licznik energii 3-fazowy, 4-przewodowy

U189B
Wskaźnik LCD, pomiar półpośredni 5 A, wskazanie dodatkowych parametrów, programowalna przekładnia, certyfikat MID.

Elektroniczny licznik energii czynnej i biernej mierzy energię w sieci 3-fazowej, jest przystosowany do montażu na szynę TH 35 mm. Pomiar energii jest wykonywany zgodnie z normą EN50470-1, EN 50470-3, EN 62053-23, EN 62053-31.
Jest możliwość podłączenia do sieci o częstotliwości 50 Hz. Klasa dokładności B (energia czynna) i 2 (energia bierna).
 • Wskaźnik LCD o ilości cyfr 7+1
 • Pomiar energii czynnej i biernej oraz mocy P, Q i S
 • Wbudowane wyjście impulsowe
 • Pomiar półpośredni przez przekładnik prądowy 5A
 • Możliwość podłączenia zewnętrznych modułów komunikacyjnych: MCIMIDMDB (Modbus RTU), MCIMIDMBU (M-Bus) i MCIMIDETH (TCP/IP LAN)
 • Certyfikat MID*
Licznik energii U189B (pdf; 260 kB)
Instrukcja obsługi U189B (pdf; 460 kB)
U180A - Interfejs Modbus do liczników serii U181x...U189x
U180B - Interfejs M-Bus do liczników serii U181x...U189x
U180C - Interfejs Ethernet do liczników serii U181x...U189x

Licznik energii C70QTL

Licznik energii 3-fazowy, 4-przewodowy

C70QTL
Wskaźnik LCD, pomiar półpośredni 5 A, wskazanie dodatkowych parametrów, programowalna przekładnia, certyfikat MID.

Elektroniczny licznik energii czynnej i biernej mierzy energię w sieci 3-fazowej, jest przystosowany do montażu na szynę TH 35 mm. Pomiar energii jest wykonywany zgodnie z normą EN50470-1, EN 50470-3, EN 62053-23, EN 62053-31.
Jest możliwość podłączenia do sieci o częstotliwości 50 Hz. Klasa dokładności B (energia czynna) i 2 (energia bierna).
 • Wskaźnik LCD o ilości cyfr 7+1
 • Pomiar energii czynnej i biernej oraz mocy P, Q i S
 • Wbudowane wyjście impulsowe
 • Pomiar półpośredni przez przekładnik prądowy 5A
 • Możliwość podłączenia zewnętrznych modułów komunikacyjnych: MCIMIDMDB (Modbus RTU), MCIMIDMBU (M-Bus) i MCIMIDETH (TCP/IP LAN)
 • Certyfikat MID*
Licznik energii C70QTL (pdf; 290 kB)
Instrukcja obsługi C70QTL (pdf; 470 kB)
Moduły komunikacyjne_do_serii_C35...C70 (pdf; 130 kB)

Licznik energii EMU Allrounder

Licznik energii 3-fazowy, 4-przewodowy

EMU Allrounder
Wskaźnik LCD, pomiar półpośredni 5 A lub bezpośredni 75 A wskazanie dodatkowych parametrów, programowalna przekładnia, wbudowany zegar czasu rzeczywistego, 2 taryfy, M-Bus, certyfikat MID.
 • Fabrycznie z zatwierdzeniem MID B + D dla celów rozliczeniowych
 • Pomiar mocy i energii czynnej (pobranej i oddanej), prądu i napięcia fazowego, sumy mocy i prądów oraz liczby zaników napięcia
 • Przekładnik 1 lub 5A do 20.000/5 lub 4.000/1A
 • Bezpośredni pomiar do 75 A
 • Wejście sterujące taryfą dzienną/nocną
 • Graficzny LCD (60x30 mm) z podświetleniem
 • Klasa dokładności 1%, odpowiada to klasie B wg. MID
 • 8 pozycyjny wskaźnik z przecinkiem 0000000.0 kWh
 • Opcjonalna komunikacja (M-Bus)
Licznik energii EMU Allrounder (pdf; 100 kB)
Instrukcja obsługi EMU Allrounder (pdf; 1,5 MB)

Licznik energii EMU Professional

Licznik energii 3 fazowy, 4-przewodowy

EMU Professional
Wskaźnik LCD, pomiar półpośredni 5 A lub bezpośredni 75 A wskazanie dodatkowych parametrów, programowalna przekładnia, wbudowany zegar czasu rzeczywistego, 2 taryfy (opcja do 4), M-Bus, LON, Modbus, Ethernet, certyfikat MID.
 • Fabrycznie z zatwierdzeniem MID B + D dla celów rozliczeniowych
 • Pomiar energii czynne i biernej, mocy czynnej, biernej i pozornej, prądu w poszczególnych fazach oraz prądu sumarycznego, napięcia fazowego i międzyfazowego, częstotliwości, cosφ oraz liczby zaników napięcia
 • Pomiar wartości minimalnych i maksymalnych prądu, napięcia i mocy czynnej z uwzględnieniem poszczególnych faz oraz podaniem daty i czasu wystąpienia
 • Przekładnik 1 lub 5A do 20.000/5 lub 4.000/1A
 • Bezpośredni pomiar do 75 A
 • Wejście sterujące taryfą dzienną/nocną
 • Graficzny LCD (60x30 mm) z podświetleniem
 • 8 pozycyjny wskaźnik z przecinkiem 0000000.0 kWh
 • Opcjonalna komunikacja: M-Bus, Modbus, LON, KNX i TCP/IP
Licznik energii EMU Professional (pdf; 160 kB)
Instrukcja obsługi EMU Professional (pdf; 1,5 MB)

Licznik energii U1289

Licznik energii 3-fazowy, 4-przewodowy

U1289
Wskaźnik LCD, pomiar bezpośredni 65 A, wskazanie mocy chwilowej, M-Bus, LON, certyfikat MID.

Licznik przeznaczony jest do uniwersalnych pomiarów i rozliczeń energii elektrycznej w mieszkaniach przemyśle i budynkach administracyjnych. Wartość chwilowego obciążenia można odczytać na wyświetlaczu. Wbudowana detekcja błędu umożliwia sprawdzenie: błędnego podłączenia kolejności faz, odłączenia jednej z faz i przerwania połączenia z magistralą po której przesyłane są dane. Dzięki tym właściwością zbędny jest zakup dodatkowych mierników testujących.
 • Pomiar energii czynnej zgodnie z normą EN 61036
 • Pomiar energii biernej (opcja M2 lub M3)
 • Certyfikat MID*
 • Odczyt chwilowej wartości mocy w celu oceny chwilowego obciążenia
 • Umożliwia analizę obwodu
 • Połączenie bezpośrednie 5 (65)A bez dodatkowego przekładnika prądowego
 • Wskazania błędu instalacji bez dodatkowych elementów testujących
 • Wyjście impulsowe S0 (obciążenie max 230 V), nastawialny zakres impulsów
 • Miejsce dla etykiety w celu oznaczenia
 • Opcja odczytu przy wyłączonym obwodzie elektrycznym
 • Zwarta modułowa budowa do montażu na szynie DIN (EN 50022)
Licznik energii U1289 (pdf; 230 kB)
Instrukcja obsługi U1289 (pdf; 980 kB)

Licznik energii U1389

Licznik energii 3-fazowy, 4-przewodowy

U1389
Wskaźnik LCD, pomiar pośredni 5 A, programowalna przekładnia, wskazanie mocy chwilowej, M-Bus, LON, certyfikat MID.

Licznik przeznaczony jest do uniwersalnych pomiarów i rozliczeń energii elektrycznej w mieszkaniach przemyśle i budynkach administracyjnych. Wartość chwilowego obciążenia można odczytać na wyświetlaczu. Wbudowana detekcja błędu umożliwia sprawdzenie: błędnego podłączenia kolejności faz, odłączenia jednej z faz i przerwania połączenia z magistralą po której przesyłane są dane. Dzięki tym właściwością zbędny jest zakup dodatkowych mierników testujących.
 • Pomiar energii czynnej zgodnie z normą EN 61036
 • Pomiar energii biernej (opcja M2 lub M3)
 • Certyfikat MID*
 • Odczyt chwilowej wartości mocy w celu oceny chwilowego obciążenia
 • Umożliwia analizę obwodu
 • Wskazania błędu instalacji bez dodatkowych elementów testujących
 • Do przekładnika prądowego o uzwojeniu wtórnym 5/1 A i nastawialnej przekładni
 • Wyjście impulsowe S0 (obciążenie max 230 V), nastawialny zakres impulsów
 • Miejsce dla etykiety w celu oznaczenia
 • Opcja odczytu przy wyłączonym obwodzie elektrycznym
 • Zwarta modułowa budowa do montażu na szynie DIN (EN 50022)
Licznik energii U1389 (pdf; 230 kB)
Instrukcja obsługi U1389 (pdf; 980 kB)

Licznik energii

FINDER
 • mechaniczne i elektroniczne
 • 1 i 3 fazowe
 • pomiar bezpośredni do 65 A, pomiar pośredni do 1500 A
 • dostępne wersje z MID* 
Kupiłeś licznik (?) Odczytaj go zdalnie  
Firma Astat (dział "Zarządzanie energetyczne") proponuje rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej systemów zarządzania energetycznego (monitoring, bilansowanie) dla przemysłu, średnich i małych firm, budownictwa mieszkaniowego oraz odnawialnych źródeł energii - to sektory umożliwiające szybki zwrot z inwestycji. Oferujemy wsparcie w zakresie skutecznych rozwiązań tworzenia systemów optymalizacji zużycia energii oraz innych mediów.
 
 

*) (Measuring Instruments Directive) - grupa dyrektyw nowego podejścia, ustanowiona w 2004 roku decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, zastępująca dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej. Do 29.10.2006 przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą podlegały zatwierdzeniu typu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar i legalizacji pierwotnej dokonywanej przez organy administracji miar. Od dnia 30.10.2006 nowe typy przyrządów pomiarowych mogą być wprowadzane do obrotu lub użytkowania wyłącznie po uzyskaniu deklaracji zgodności z MID.
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA