ENERGETYKA I MIERNICTWO
 
PROFITEST 204
 
PROFITEST 204 PROFITEST 204

MetraMachine 204: System do pomiarów zgodnie z EN 60240-1, VDE 0113
MetraMachine 439: System do pomiarów zgodnie z EN 60439-1, VDE 0660


Przyrząd PROFITEST 204 umożliwia szybkie wykonanie testów urządzeń, maszyn i systemów zarówno elektrycznych jak i elektronicznych o znamionowych napięciach pracy do 1000 V zgodnie z normami DIN EN 60204-1 i VDE 0113. W.w. normy wymagają przeprowadzania testów wstępnych i okresowych:
 • Ciągły test prądem pomiarowym 10 A połączeń wyrównawczych w systemach przewodu ochronnego
 • Pomiar rezystancji izolacji, testy nap. (wysoką mocą lub wysokim nap.), sprawdzanie nap. szczątkowego
 • Istnieje też możliwość wykonania następujących testów: pomiar prądu upływu, napięcia i częstotliwości
 • Możliwość pomiaru wszystkich parametrów wymaganych przy badaniach certyfikacyjnych

Funkcje przyrządu:
 • Czytelne menu ekranowe, podświetlany wyświetlacz, dwa 4 m przewody pomiarowe
 • Zdalne sterowanie zwiększa wygodę obsługi, wprowadzanie wart. granicznych mierzonych parametrów
 • Wygodne funkcje pamięciowe, tworzenie protokołów pomiar., interfejsy: komputerowy i drukarkowy
 • Możliwość rozbudowy o funkcje wprowadzania danych i drukowania protokołów pomiarowych w terenie
 • Możliwość rozbudowy o funkcje testów wysokonapięciowych

Wyświetlacz: Ekran LCD z podświetlaniem. Wyświetlanie: menu ekranowego, wyboru opcji, prezentacji wyników pomiarów, komunikatów pomocy ekranowej
Przycisk pomocy: Przycisk ten służy do wyświetlenia informacji związanej z daną pozycją aktualnie wybranego ekranowego menu. Informacja ta pojawia sę w odpowiednim oknie wyświetlacza
Przełącznik wyboru funkcji (obrotowy): Pomiar, funkcje przesyłania danych i wydruk protokołów pomiar. Wartości graniczne: Użytkownik ma możliwość określenia i wprowadzenia wartości granicznych oddzielnie do każdego pomiaru. Funkcja ta pozwala na indywidualne dostosowanie przyrządu do lokalnych warunków pomiaru jak też do wymagań stawianych przez odpowiednie normy
Pamięć: Liczba zapisywanych wyników pomiarów (maks. 2800 wyników) zależy od liczby systemów elektrycznych zgromadzonych w pamięci (maks. 254)
Zdalne sterowanie: Sonda pomiarowa z panelem odczytowym umożliwia zdalne wyzwalanie pomiaru rezystancji przewodu ochronnego i rezystancji izolacji, jak również zapis do pamięci otrzymanych wyników pomiarów. Diody LED wskazuąj postęp aktualnie prowadzonego pomiaru. Za pośrednictwem interfejsu RS-232C można uaktywnić dowolną funkcję sterującą PROFiTEST 204. Można odczytać parametry sygnału i wyświetlacza. Interfejs RS-232C do komputera PC i drukarki: Interfejs ten służy do transmisji danych i doprowadzenia napęcia zasilania do modułu drukarkowego SECUTEST PSI. Do interfejsu tego mcżna też dołączyć inne urządzenia zewnętrzne np. komputer klasy PC
Port równoległy Centronics: Do tego interfejsu można dołączyć dowolną drukarkę (oprócz drukarki postskryptowej). Możliwy jest wydruk formularzy protokołów pomiarowych zapisanych w pamęci przyrządu
Raportowanie:
 • Wydruk danych za pomocą dołączonego do przyrządu modułu drukarkowego SECUTEST PSI (akcesoria)
 • Zapisanie w pamięci przyrządu szablonów protokołów pomiarowych za pomocą komputera PC i dołączonego programu PROTOCOL
 • Wybór jednego z trzech szablonów protokołów pomiarowych fabrycznie zapisanych w pamęci przyrządu
 • Wydruk danych pomiarowych za pomocą drukarki dołączonej do portu równoległego przyrządu
 • Przesyłanie danych pomiarowych do PC i przetwarzanie ich za pomocą programów PC.base i Excel

Oprogramowanie:
 • PROFI-SPS 204: oprogramowanie sterujące wykonywaniem serii pomiarów na komputer PC
 • PS3: uniwersalne oprogramowanie składające się z modułów
 • WinProfi: DO zainstalowania wersji językowej z komputera PC w przyrządzie

Standardowe wyposażenie:
 • PROFITEST 204: Podstawowa wersja przyrządu z przewodami pomiarowymi o długości 4 m i z nakładanym uchwytem
 • PROFITEST 204L: Zawiera to samo co PROFITEST 204, lecz z na stałe podłączonym 12 m kablem pomiarowym wraz z obsługą START/ZAPIS
 • MetraMachine: PROFITEST204/2.5, PROFITEST204, PROFITEST204HP, Signal204, Ladex204, Caddy204
 • MetraMachine 439/5.4 taki sam jak MetraMachine 204, lecz z wersją przyrządu PROFITEST 204 HV (5 kV)

Dane techniczne:
Mierzony parametr
Zakres pomia- rowy
Znamion. zakres pracy
Rozdzielczość
Napięcie znam. UN
Napięcie rozwarc. V. U0
Prąd znam. IN
Prąd zwarc. t C. IK
Błąd pomiarowy
Błąd własny
Rezystancja obwodu ochoronnego RSL
0 ... 85 mΩ
10 ... 330 mΩ
100 µΩ
-
12 V ~
10 A
12 A
±(8.6%rdg. +6d)
±(3%rdg. +5d)
85... 999 mΩ
1 mΩ
1 ... 9.99 Ω
-
10 mΩ
-
-
±(3%rdg. +10d)
10... 25 Ω
100 mΩ
∆U
0 ... 9.99 V*
-
0.01 V
-
12 V ~
10 A
12 A
-
±(2%rdg. +3 d)
±(10%rdg. +3 d)
10 ... 12 V
0.1 V
-
-
Rezystancja izolacji RISO
0 ... 999 kΩ
0.050 ... 50 MΩ
1 kΩ
50 / 100 / 250 / 1000 V
Max.
1.3 x UN
1 mA
Max.
1.6 mA
±(5.5%rdg. +4d) from 0.05 to 50 MΩ
±(3%rdg. +2d)
1... 9.99 MΩ
10 kΩ
10... 99.9 MΩ
100 kΩ
100 ... 499 MΩ
-
1 MΩ
250 V
-
±(8 rdg. +2d)
±(5 rdg. +2d)
±(10%rdg. +2d)
±(20%rdg. +2d)
500 / 1000 V
500... 999 MΩ
1 ... 3 GΩ
10 MΩ
1000 V
Prąd upływu DI
0 ... 9.99 mA
0.2 ... 9.9 mA
0.01 mA
-
-
-
-
±(8.6%rdg.
+9 d)
±(5%rdg. +5d)
Napięcie U DC/AC
0 ... 99.9 V
1 ... 1000 V
0.1 V
-
-
-
-
±(8.6%rdg
.+9d)
±(5%rdg. +5d)
100 ... 999 V
1 V
1 ... 1.2 kV
0.01 kV
Częstotl. f~
8 ... 99.9 Hz
10 ... 1000 Hz
0.1 Hz
-
-
-
-
±(8.6%rdg.
+2d)
±(2%rdg. +1d)
100 ... 999 Hz
1 Hz
 
 
Typ
Karta katalogowa
Numer katalogowy wyrobu
PROFITEST 204
3-348-802-03
GTM5027000R0001
PROFITEST 204L
3-348-802-03
M505C
MetraMachine 204/2.5
3-348-802-03
M504D
MetraMachine 439/5.4
3-348-802-03
M504F


Akcesoria
Dane techniczne (pdf; 894 kB)
Instrukcja obslugi (pdf; 1,1 MB)
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA