ENERGETYKA I MIERNICTWO
 
PROFITEST MBASE
 
PROFITEST MBASE Tester instalacji elektrycznych PROFITEST MBASE

Najbardziej uniwersalny i funkcjonalny tester sieci dostępny na rynku przyrządów pomiarowych


Tester przeznaczony do badania sieci elektrycznych jedno i trójfazowych w zakresie napięć od 65V do 500V i częstotliwości od 15,4 do 420 z pomiaru i wybranego napięcia pomiarowego:
 • pomiary impedancji pętli zwarcia i impedancji sieci,
 • pomiary rezystancji izolacji z użyciem napięć nominalnych , dostępny także test napięciem 1000 VDC,
 • pomiary małych rezystancji,
 • pomiary rezystancji uziemień,
 • pomiar rezystancji powierzchniowej,
 • uniwersalny system połączeń,
 • pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania wyłączników RCCB,
 • pomiar prądu wyzwalania i pomiar czasu,
 • wyzwalania wyłączników RCCB,
 • test wyłączników RCCB narastającym prądem, w momencie wyzwolenia wyświetlana jest wartość prądu wyzwolenia i napięcia dotyku,
 • testy specjalnych wyłączników RCCB (testerami: PROFITEST MTECH i MXTRA),
 • testy wyłączników RCCB w sieciach IT.

Cechy produktu:
 • Wyświetlacz: Duży, podświetlany wyświetlacz graficzny z pokryciem antyrefleksyjnym umożliwia intuicyjną obsługę
 • Testy wyłączników RCCB prądem: ½ × IN, 1× IN, 2× IN, 5× IN
 • Pomiary specjalne: Prąd upływu (cęgami); Test licznika energii; Kierunek wirowania pola; Rezystancja izolacji stanowiska ZST; Rezystancja odgromnika RE (ISO)
 • Pomiary RCD: Pomiar napięcia bezpiecznego bez wyzwolenia RCD; Pomiar czasu wyzwolenia; Selektywne, SRCD, PRCD, typ G/R; Pomiar prądu wyzwolenia
 • Impedancja pętli ZL-PE - ZL-N: Tabela bezpieczników dla sieci bez RCD; Pomiar prądem 15 mA bez wyzwolenia RCD
 • Pomiar połączeń wyrównawczych RLO: Automatyczna zmiana polaryzacji
 • Rezystancja uziemienia RE: Zasada pomiaru I/U, zasilanie z sieci; Metoda selektywna rezystancji uziemienia: sondą uziomową i cęgami prądowymi
 • Pomiar napięcia: UL-N / UL-PE / UN-PE / f
 • Rezystancja izolacji RISO: Napięcie testu: wybór wartości lub narastająco
 • Wyposażenie: Język menu do wyboru; Pamięć (bank max 50000 obiektów); Złącze skanera RS232; Złącze transmisji danych USB; Oprogramowanie ETC; Kat. pomiarowa CAT II 600V / CAT IV 300 V; Certyfikat kalibracji DKD

PROFITEST INTRO MBASE MPRO MTECH MXTRA
  Nowość        
Testy RCD          
Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania RCCB x x x x x
Pomiar czasu wyzwolenia x x x x x
Pomiar prądu wyzwolenia x x x x x
Selektywne, SRCD, PRCD, typ G/R x x x x x
AC/DC RCD, typ B, B+ x - - x x
Testy urządzeń monitorujących instalacje (IMD) - - - - x
Testy urządzeń monitorujących doziemienie (RCM) - - - - x
Test kolejności N-PE x x x x x
Zakres pomiarowy x - - - -
Impedancja pętli, ZL-PE / ZL-N          
Tabela bezpieczników dla sieci bez RCD x x x x x
Bez wyzwalania RCD, tabela bezpieczników x - - x x
Test 15 mA prądem bez wywalania RCD x x x x x
Pomiary uziemień RE          
Sondy zewnętrzne x - - - -
Pomiary uziemień RE (zasilanie sieciowe)
I/U metoda pomiarowa (2/3-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter: 2-przewodowy/2-przewodowy + sonda)
x x x x x
Pomiary uziemień RE (zasilanie z baterii)
3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
- - x - x
Rezystywność gruntu ρE (zasilanie z baterii) (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE) - - x - x
Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie sieciowe) 2-biegunowy adapter z sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (3-przewodowa metoda pomiarowa) - x x x x
Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (4-przewodowa metoda pomiarowa) przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe) - - x - x
Pomiar rezystancji uziomu ρEloop, parą cęg - - x - x
Pomiar małych rezystancji RLO x x x x x
Test rezystancji izolacji RISO x x x x x
Pomiary napięć i częstotliwości x x x x x
UL-N / UL-PE / UN-PE / f x x x x x
Pomiary specjalistyczne          
Pomiar prądu upływu (z pomocą cęg - opcja) - x x x x
Kolejność faz x x x x x
Pomiar rezystancji uziomu RE (ISO) x x x x x
Spadek napięcia x x x x x
Pomiar rezystancji powierzchniowej ZST - x x x x
Pomiar zużycia energii startującego licznika - x x x x
Prąd upływu przez adapter PRO-AB - - - - x
Test napięcia różnicowego - - - - x
Programowalna rampa - - - - x
Inne cechy          
Wybór języka menu x x x x x
Pamięć (baza danych aż do 50,000 obiektów) x x x x x
Funkcja automatycznej sekwencji testowej - - x - x
Kompensacja rezystancji przewodów tak/offset     tak/metoda 4-przewodowa tak/metoda 4-przewodowa
RS 232 dla skanera x x x x x
USB dla wymiany danych z PC x x x x x
Interface Bluetooth - - - - x
Oprogramowanie ETC do tworzenia raportów na PC x x x x x
Kategoria pomiarowa: CAT III 500 V / CAT IV 300 V x     x x
Certyfikat kalibracji DAkkS -     x x
Kalibracja producenta x        
Nr art M520T     M520o M520P
Cena 4300 zł netto        
PROFITEST INTRO MBASE MPRO MTECH MXTRA

Akcesoria
Dane techniczne (pdf; 705 kB)
Instrukcja obsługi (pdf; 1,4 MB)
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA