ENERGETYKA I MIERNICTWO
 
PROFITEST MPRO
 
PROFITEST MPRO Tester instalacji elektrycznych PROFITEST MASTER PRO

Tester przeznaczony do badania sieci elektrycznych jedno i trójfazowych w zakresie napięć od 65V do 500V i częstotliwości od 15,4 do 420Hz.
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia i impedancji sieci
 • Pomiar rezystancji izolacji z użyciem napięć nominalnych, dostępny także test napięciem 1000V DC
 • Pomiar małych rezystancji
 • Pomiar rezystancji uziemienia
 • Pomiar rezystancji powierzchniowej
 • Uniwersalny system połączeń

Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania wyłączników (RCCBs)
 • Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłączników RCCB.
  Napięcie kontaktowe jest mierzone w odniesieniu do nominalnego prądu różnicowego za pomocą 1/3 nominalnej wartości prądu upływowego.
 • Pomiar prądu wyzwalania i pomiar czasu wyzwalania wyłączników RCCB.

Specjalistyczne testy RCCB
 • Test wyłączników RCCB narastającym prądem, w momencie wyzwolenia wyświetlana jest wartość prądu wyzwolenia i napięcia dotyku
 • Test wyłączników RCCB prądem: ½ × IΔN, 1× IΔN, 2× IΔN, 5× IΔN


FUNKCJE DODATKOWE W PORÓWNANIU Z PROFITEST MBASE
Pomiar rezystancji uziemienia
 • Rezystancja uziemienia RE (zasilanie sieciowe) I/U metoda pomiarowa 2/3-przewodowa przez adapter pomiarowy
 • Rezystancja uziemienia RE (zasilanie bateryjne) 3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
 • Rezystywność gruntu (zasilanie bateryjne) 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
 • Selektywne rezystancji uziemienia (zasilanie sieciowe) poprzez 2-biegunowy adapter, sondę, sondę uziomową i cęgi prądowe (3-przewodowa metoda pomiarowa)
 • Selektywne rezystancji uziemienia RE (zasilanie bateryjne) poprzez, sondę uziomową i cęgi prądowe (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe)
 • Rezystancja pętli zwarcia (zasilanie bateryjne) poprzez parę cęg (cęgi prądowe i przekładnik prądowy oraz adapter PRO-RE/2)

Funkcja automatycznej sekwencji testowej
Podczas testów powtarzalnych zalecana jest automatyczna sekwencja testowa. Użycie powyższej funkcji pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz daje pewność wykonania wszystkich niezbędnych funkcji testowych. Automatyczna sekwencja jest możliwa do zaprogramowania przez użytkownika zgodnie z wymaganiami konkretnej instalacji elektrycznej. Unikalną cechą automatycznej sekwencji testowej jest możliwość wyświetlania komunikatów wsparcia i pomocy.

Funkcje dodatkowe
 • EASY transfer oznacza możliwość bezpośredniego transferu danych do Profitest Master z bazy programu DDS-CAD
 • Wyświetlanie zatwierdzonych typów bezpieczników dla odpowiedniej instalacji elektrycznych
 • Test startu liczników energii
 • Kalkulacja długości przewodu dla zatwierdzonych miedzianych przekrojów
 • Pomiar prądów upływowych do 1 A, jak również prądów roboczych do 150 A poprzez cęgi opcjonalne WZ12C
 • Pomiar sekwencji faz (including highest line-to-line voltage)
 • Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłączników RCCB.
  Napięcie kontaktowe jest mierzone w odniesieniu do nominalnego prądu różnicowego za pomocą 1/3 nominalnej wartości prądu upływowego.
 • Test czasu wyzwolenia znamionowym prądem upływowym, pomiar czasu wyzwolenia

PROFITEST INTRO MBASE MPRO MTECH MXTRA
  Nowość        
Testy RCD          
Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania RCCB x x x x x
Pomiar czasu wyzwolenia x x x x x
Pomiar prądu wyzwolenia x x x x x
Selektywne, SRCD, PRCD, typ G/R x x x x x
AC/DC RCD, typ B, B+ x - - x x
Testy urządzeń monitorujących instalacje (IMD) - - - - x
Testy urządzeń monitorujących doziemienie (RCM) - - - - x
Test kolejności N-PE x x x x x
Zakres pomiarowy x - - - -
Impedancja pętli, ZL-PE / ZL-N          
Tabela bezpieczników dla sieci bez RCD x x x x x
Bez wyzwalania RCD, tabela bezpieczników x - - x x
Test 15 mA prądem bez wywalania RCD x x x x x
Pomiary uziemień RE          
Sondy zewnętrzne x - - - -
Pomiary uziemień RE (zasilanie sieciowe)
I/U metoda pomiarowa (2/3-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter: 2-przewodowy/2-przewodowy + sonda)
x x x x x
Pomiary uziemień RE (zasilanie z baterii)
3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
- - x - x
Rezystywność gruntu ρE (zasilanie z baterii) (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE) - - x - x
Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie sieciowe) 2-biegunowy adapter z sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (3-przewodowa metoda pomiarowa) - x x x x
Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (4-przewodowa metoda pomiarowa) przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe) - - x - x
Pomiar rezystancji uziomu ρEloop, parą cęg - - x - x
Pomiar małych rezystancji RLO x x x x x
Test rezystancji izolacji RISO x x x x x
Pomiary napięć i częstotliwości x x x x x
UL-N / UL-PE / UN-PE / f x x x x x
Pomiary specjalistyczne          
Pomiar prądu upływu (z pomocą cęg - opcja) - x x x x
Kolejność faz x x x x x
Pomiar rezystancji uziomu RE (ISO) x x x x x
Spadek napięcia x x x x x
Pomiar rezystancji powierzchniowej ZST - x x x x
Pomiar zużycia energii startującego licznika - x x x x
Prąd upływu przez adapter PRO-AB - - - - x
Test napięcia różnicowego - - - - x
Programowalna rampa - - - - x
Inne cechy          
Wybór języka menu x x x x x
Pamięć (baza danych aż do 50,000 obiektów) x x x x x
Funkcja automatycznej sekwencji testowej - - x - x
Kompensacja rezystancji przewodów tak/offset     tak/metoda 4-przewodowa tak/metoda 4-przewodowa
RS 232 dla skanera x x x x x
USB dla wymiany danych z PC x x x x x
Interface Bluetooth - - - - x
Oprogramowanie ETC do tworzenia raportów na PC x x x x x
Kategoria pomiarowa: CAT III 500 V / CAT IV 300 V x     x x
Certyfikat kalibracji DAkkS -     x x
Kalibracja producenta x        
Nr art M520T     M520o M520P
Cena 4300 zł netto        
PROFITEST INTRO MBASE MPRO MTECH MXTRA

Akcesoria
Dane techniczne (pdf; 830 kB)
Instrukcja obsługi (pdf; 2,1 MB)
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA