ENERGETYKA I MIERNICTWO
 
PROFITEST MXTRA
 
PROFITEST MXTRA Tester instalacji elektrycznych PROFITEST MASTER XTRA

Tester przeznaczony do badania sieci elektrycznych jedno i trójfazowych w zakresie napięć od 65V do 500V i częstotliwości od 15,4 do 420Hz.
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia i impedancji sieci
 • Pomiar rezystancji izolacji z użyciem napięć nominalnych, dostępny także test napięciem 1000V DC
 • Pomiar małych rezystancji
 • Pomiar rezystancji uziemienia
 • Pomiar rezystancji powierzchniowej
 • Uniwersalny system połączeń

Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania wyłączników (RCCBs)
 • Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłączników RCCB.
  Napięcie kontaktowe jest mierzone w odniesieniu do nominalnego prądu różnicowego za pomocą 1/3 nominalnej wartości prądu upływowego.
 • Pomiar prądu wyzwalania i pomiar czasu wyzwalania wyłączników RCCB.

Specjalistyczne testy RCCB
 • Test wyłączników RCCB narastającym prądem, w momencie wyzwolenia wyświetlana jest wartość prądu wyzwolenia i napięcia dotyku
 • Test wyłączników RCCB prądem: ½ × IΔN, 1× IΔN, 2× IΔN, 5× IΔN
 • Testy specjalnych wyłączników RCCB (testerami: PROFITEST MTECH i MXTRA)
 • Test wyłączników RCCB w sieciach IT

Testy specjalne RCDs
 • Test selektywnych: S, SRCDs, PRCDs (Schukomat, Sidos i innych), typ G/R, AC, A i B

Badanie wyłączników RCCB w systemach IT


FUNKCJE DODATKOWE W PORÓWNANIU Z PROFITEST MTECH
Testy urządzeń monitorujących izolację (IMDs)

Testy urządzeń monitorujących izolację stosowane są w zasilaczach, dla których jednobiegunowy napięcie ziemnozwarciowe nie może spowodować awarii zasilania, na przykład w salach operacyjnych lub w systemach fotowoltaicznych.

Testy Urządzeń Monitorujących Doziemienia (RCM)
RCMS (Testy Urządzeń Monitorujących Doziemienia) ciągłe monitorowanie prądu upływu w systemach elektrycznych i podawanie wartości. Kontrola i sprawdzenie urządzeń monitorujących doziemienia, upływności i inne. Test ma na celu sprawdzenie reakcji i możliwości zadziałania systemu monitorującego na wystąpienie [symulowanie] wartości przekraczającej wartość dopuszczalną.

Inteligentna Rampa Zaletą tej funkcji pomiarowej, w przeciwieństwie do pojedynczego pomiaru IN i tA jest jednoczesny pomiar czasu wyzwolenia oraz prądu za przyczyną jednego testu. Prąd testowy zwiększa się stopniowo, w trakcie którego RCD jest wyzwalane jedynie raz.

Pomiary rezystancji uziemienia
 • Rezystancja uziemienia RE (zasilanie sieciowe) I/U metoda pomiarowa (2/3-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter)
 • Rezystancja uziemienia RE (zasilanie z baterii) 3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
 • Rezystywność gruntu (zasilanie z baterii) 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
 • Selektywny test rezystancji uziemienia (zasilanie sieciowe) przy pomocy 2-biegunowego adaptera, sondy, połączenie z uziomem i cęg prądowych (3-przewodowa metoda pomiarowa)
 • Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) dodatkowa sonda, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe)
 • Pomiar rezystancji uziomu ρEloop (zasilanie z baterii) przy pomocy pary cęg

Prąd upływu przez adapter PRO-AB
Pomiar upływu prądu pomocniczego i pacjenta wg IEC 62353 (VDE 0750, część 1) / IEC 601-1 / EN 60 601-1: 2006 (Medyczne urządzenia elektryczne - Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa) jest możliwe z pomocą adaptera PRO-AB używanym jako akcesorium testera.

Określania napięcia szczątkowego / wykrywania wahań sieciowych
Norma EN 60204 określa, że po wyłączeniu źródła zasilania napięcie szczątkowe pomiędzy L a PE powinno osiągnąć wartość poniżej 60V w czasie 5 sekund. Dotyczy to wszystkich dostępnych aktywnych elementów maszyny, na których w czasie pracy urządzenie nie powinno wystąpić napięcie wyższe niż 60V.

Automatyczny wybór sekwencji testowych
Funkcja wyboru sekwencji testowych jest pomocna, gdy ciąg testów musi być ponownie wykonana w kolejnych dokumentach, na przykład wymaganych przez normy. Zautomatyzowane sekwencje testowe mogą być tworzone manualnie z poszczególnych pomiarów przy pomocy funkcji sekwencji testu.

Funkcje dodatkowe
 • EASY transfer oznacza możliwość bezpośredniego transferu danych do Profitest Master z bazy programu DDS-CAD
 • Wyświetlanie zatwierdzonych typów bezpieczników dla odpowiedniej instalacji elektrycznych
 • Test startu liczników energii
 • Kalkulacja długości przewodu dla zatwierdzonych miedzianych przekrojów
 • Pomiar prądów upływowych do 1 A, jak również prądów roboczych do 150 A poprzez cęgi opcjonalne WZ12C
 • Pomiar sekwencji faz (w tym najwyższego napięcia lini-linia)
 • Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłączników RCCB
  Napięcie kontaktowe jest mierzone w odniesieniu do nominalnego prądu różnicowego za pomocą 1/3 nominalnej wartości prądu upływowego
 • Test czasu wyzwolenia znamionowym prądem upływowym, pomiar czasu wyzwolenia
 • Interface Bluetooth

PROFITEST INTRO MBASE MPRO MTECH MXTRA
  Nowość        
Testy RCD          
Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania RCCB x x x x x
Pomiar czasu wyzwolenia x x x x x
Pomiar prądu wyzwolenia x x x x x
Selektywne, SRCD, PRCD, typ G/R x x x x x
AC/DC RCD, typ B, B+ x - - x x
Testy urządzeń monitorujących instalacje (IMD) - - - - x
Testy urządzeń monitorujących doziemienie (RCM) - - - - x
Test kolejności N-PE x x x x x
Zakres pomiarowy x - - - -
Impedancja pętli, ZL-PE / ZL-N          
Tabela bezpieczników dla sieci bez RCD x x x x x
Bez wyzwalania RCD, tabela bezpieczników x - - x x
Test 15 mA prądem bez wywalania RCD x x x x x
Pomiary uziemień RE          
Sondy zewnętrzne x - - - -
Pomiary uziemień RE (zasilanie sieciowe)
I/U metoda pomiarowa (2/3-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter: 2-przewodowy/2-przewodowy + sonda)
x x x x x
Pomiary uziemień RE (zasilanie z baterii)
3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
- - x - x
Rezystywność gruntu ρE (zasilanie z baterii) (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE) - - x - x
Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie sieciowe) 2-biegunowy adapter z sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (3-przewodowa metoda pomiarowa) - x x x x
Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (4-przewodowa metoda pomiarowa) przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe) - - x - x
Pomiar rezystancji uziomu ρEloop, parą cęg - - x - x
Pomiar małych rezystancji RLO x x x x x
Test rezystancji izolacji RISO x x x x x
Pomiary napięć i częstotliwości x x x x x
UL-N / UL-PE / UN-PE / f x x x x x
Pomiary specjalistyczne          
Pomiar prądu upływu (z pomocą cęg - opcja) - x x x x
Kolejność faz x x x x x
Pomiar rezystancji uziomu RE (ISO) x x x x x
Spadek napięcia x x x x x
Pomiar rezystancji powierzchniowej ZST - x x x x
Pomiar zużycia energii startującego licznika - x x x x
Prąd upływu przez adapter PRO-AB - - - - x
Test napięcia różnicowego - - - - x
Programowalna rampa - - - - x
Inne cechy          
Wybór języka menu x x x x x
Pamięć (baza danych aż do 50,000 obiektów) x x x x x
Funkcja automatycznej sekwencji testowej - - x - x
Kompensacja rezystancji przewodów tak/offset     tak/metoda 4-przewodowa tak/metoda 4-przewodowa
RS 232 dla skanera x x x x x
USB dla wymiany danych z PC x x x x x
Interface Bluetooth - - - - x
Oprogramowanie ETC do tworzenia raportów na PC x x x x x
Kategoria pomiarowa: CAT III 500 V / CAT IV 300 V x     x x
Certyfikat kalibracji DAkkS -     x x
Kalibracja producenta x        
Nr art M520T     M520o M520P
Cena 4300 zł netto        
PROFITEST INTRO MBASE MPRO MTECH MXTRA

Akcesoria
Dane techniczne (pdf; 830 kB)
Instrukcja obsługi (pdf; 2,1 MB)
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA